Archive for 05/05/2015

Układ immunologiczny w utrzymaniu zdrowia naszego organizmu

Na układ immunologiczny niekorzystnie oddziałuje też wiele czynników środowiskowych. Niedożywienie, wirusy grypy lub HIV, czy też inne czynniki mogą poważnie osłabić zdolność układu immunologicznego do zwalczania chorób. Jednym z czynników szerzenia się zakażeń w pewnych rejonach świata może być niedożywienie, wiadomo bowiem, że chorobę może wyzwolić niedostatek podstawowych witamin i minerałów. Na przykład – brak witaminy C może spowodować spadek liczby komórek T, które – jak już wspomnieliśmy – są odpowiedzialne za zwalczanie chorób. Wpływ na odporność może mieć również dieta. Badania nad zwierzętami wykazały na przykład, że pożywienie zawierające zbyt dużo tłuszczu może znacząco osłabić czynność immunologiczną poprzez pogorszenie efektywności działania komórek T. Nie dziwi nas. że wiele badań dowiodło związku pomiędzy dietą wysokotłuszczową a zwiększoną skłonnością do zapadania na nowotwory.

Czytaj dalej »

Czemu nie zacząć młodnieć już od dziś? – kontynuacja

I do tego możemy dodać kolejną zaletę: ostatnie badania nad aspiryną i lekami pokrewnymi wykazały, że jeśli są one stosowane, zmniejsza się ilość udarów, szczególnie tych niewielkich, praktycznie klinicznie niewykrywalnych, które wini się za utratę pamięci u ludzi w podeszłym wieku. Aspiryna i leki spokrewnione, takie jak ibuprofen (na przykład Motrin, Advil), są zwane niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, inaczej NLPZ. Wszystkie leki z tej grupy wydają się wywoływać efekt ochronny przed udarem. Co więcej, stałe stosowanie aspiryny lub też innego leku z grupy NLPZ okazało się zmniejszać częstość występowania choroby Alzheimera, prawdopodobnie dlatego że zatrzymuje młodość w naczyniach tętniczych mózgu. Choć nie rozpoznaliśmy jeszcze wszystkich mechanizmów ochronnych dla naczyń tętniczych dzięki zażywaniu aspiryny, wiemy jednak, że efekt ten jest wyraźny.

Czytaj dalej »