Archive for Maj 2015

Choroby przenoszone drogą płciową: ciemna strona seksu cz. II

Mimo że istotnie najbardziej boimy się zarażenia AIDS, nie powinniśmy zapominać i o innych chorobach. Zgodnie z danymi szacunko- wymi Centers for Disease Control, okoio 20 milionów Amerykanów corocznie kontaktuje się z którąś z chorób przenoszonych drogą płciową. Inne bardziej ostrożne szacunki mówią o 12 milionach. W badaniu przeprowadzonym w Allan Guttmacher Institute we wczesnych latach 90. oceniono, że jedna piąta, innymi słowy ponad 50 milionów Amerykanów, cierpiała na którąś z chorób przenoszonych drogą płciową.

Czytaj dalej »

Pomidory i likopeny

Dowiedziono badaniami, że ryzyko zachorowania na raka gruczołu krokowego u mężczyzn, którzy często spożywają pomidory lub pastę pomidorową, jest o jedną trzecią mniejsze od lyzyka mężczyzn, którzy rzadko jedzą te produkty. Mężczyźni, którzy jedzą pomidory i ich przetwory dziesięć lub więcej razy w tygodniu, wyraźnie rzadziej chorują na raka stercza – o 34% rzadziej wykrywa się u nich nowotwór stercza z przerzutami do kości niż u mężczyzn, którzy jedzą pomidory i przetwory z pomidorów tylko dwa razy w tygodniu lub jeszcze rzadziej.

Czytaj dalej »

Melatonina w różnym wieku

Chociaż my, istoty ludzkie, lubimy wierzyć, że sami decydujemy o wszystkim i jesteśmy panami swojego losu, to jednak wieloma naszymi codziennymi czynnościami rządzi głęboko w nas zakorzeniona cykliczność. Ludzie wykazują na ogół skłonność do kierowania się tymi samymi przesłankami przy budzeniu się i zasypianiu. Przebywanie w ciemnym pokoju powoduje, że zaczynamy czuć się senni i ociężali, z kolei jasno oświetlone pomieszczenie sprawi, że poczujemy się ożywieni i pobudzeni. Mamy skłonność do odczuwania głodu w tych samych porach dnia i większość ludzi ma ustalone terminy spożywania posiłków. Wiele naszych codziennych rytmów ustala się, zanim jeszcze wyłonimy się z matczynego łona. Noworodki dopiero po kilku dniach życia zaczynają wytwarzać własną melatoninę. Okresowe pojawianie się tego hormonu w mleku matki pomaga więc wzmacniać naturalne cykle snu i czuwania, prawdopodobnie pomaga zsynchronizować okresy snu noworodka z okresami snu jego rodziców. Stały rytm produkowania i zużywania melatoniny u człowieka ustala się ostatecznie po ukończeniu pierwszego roku życia. Wydaje się zupełnie możliwe, że dlatego właśnie niektóre noworodki mają trudności z zasypianiem. Co więcej, zaobserwowano, że takie kłopoty dotyczą częściej dzieci karmionych mlekiem sztucznym. I być może przyczyną jest niedobór melatoniny, a nie kolka czy jakaś inna dolegliwość.

Czytaj dalej »

Palenie bierne

Nie powinieneś godzić się na przebywanie w zadymionych pomieszczeniach, gdyż narażasz się na bierne palenie. Jeśli żyjesz pod jednym dachem z osobą palącą tytoń, poproś, by wychodziła z pomieszczenia, w którym przebywasz, gdy chce zapalić. Taka prośba niesie w sobie zarazem przesłanie dla osoby palącej, że warto rzucić palenie. Mimo że taka postawa może być poczytywana za brak tolerancji czy grzeczności, tak naprawdę dajesz do zrozumienia, że utrudniając danej osobie palenie, zarazem o nią dbasz. Pamiętaj, że nie robisz niczego dobrego dla partnera, gdy godzisz się na wdychanie dymu tytoniowego.

Czytaj dalej »

Ocena skutków terapeutycznych melatoniny cz. II

Jak wspomnieliśmy wcześniej, jednym z głównych powodów śmierci mężczyzn powyżej pięćdziesiątego roku życia jest rak prostaty. Podobnie jak rak sutka, rak prostaty jest nowotworem hormonozależnym. Choć wciąż nie ma metody na wyleczenie raka prostaty, wydaje się, że melatonina może spowolnić jego rozwój. W doświadczeniu przeprowadzonym w Stanowej Akademii Medycznej w Teksasie stwierdzono, że melatonina może zredukować do 50 procent wzrost nowotworów prostaty u szczurów. Jeżeli hormon ten tak samo skutecznie działa na raka prostaty u człowieka, mielibyśmy szansę na skuteczne powstrzymanie postępowania choroby.

Czytaj dalej »

Związek między melatoniną a cynkiem – dalszy opis

Cynk jest bowiem pierwiastkiem, którego niedobór często u nich występuje, niezależnie od tego, jak dobrze się odżywiają. Niedobór cynku łączy się z wieloma problemami podeszłego wieku, włącznie z osłabieniem smaku, węchu czy kłopotami z gruczołem krokowym u mężczyzn. Cynk przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego, który – o czym wielokrotnie mówiliśmy – z wiekiem ulega osłabieniu. Dowiedziono, że uzupełnienie cynku w organizmie aktywizuje układ immunologiczny u ludzi po siedemdziesiątce (zwiększa się liczba limfocytów T, pomocnych w zwalczaniu infekcji). Co ciekawe, cynk i melatonina mają podobny wpływ na układ immunologiczny (zajmiemy się tym dokładniej w rozdziale o podnoszeniu odporności przez melatoninę). Spadek poziomu cynku może być także jedną z głównych przyczyn występowania ślepoty u osób starszych.

Czytaj dalej »

Powstrzymać miażdżycę naczyń: udrożnij własne tętnice

Drugim z najważniejszych objawów starzenia się naczyń tętniczych jest ich miażdżyca, czyli odkładanie się w ścianie naczyń tętniczych substancji tłuszczowych, lipidów. Powstające w wyniku tego zwężenia naczynia sprzyjają powstawaniu zakrzepów, które mogą, w krańcowych przypadkach, spowodować nawet zawał serca czy udar niedokrwienny mózgu. Tak naprawdę, to miażdżyca jest podstawową przyczyną nadciśnienia tętniczego. Wysokie wartości ciśnienia tętniczego krwi to często pierwszy objaw tego, że doszło do stwardnienia ściany naczyń tętniczych, im wyższe jest ciśnienie tętnicze, tym szybciej zachodzi odkładanie się substancji tłuszczowych w ścianie naczyń, przez co proces starzenia związanego z miażdżycą jeszcze się przyspiesza. I oto stajemy twarzą w twarz z błędnym kołem.

Czytaj dalej »

Od starości do młodości cz. II

Myszy, którym podawano melatoninę, wyglądały i zachowywały się jak ich własne wnuki. Wygląd ich sierści wyraźnie się poprawiał. Miały przejrzyste oczy i nie zapadały na kataraktę, procesy trawienne uległy poprawie. Nie chudły i nie traciły sil tak jak myszy, które nie dostawały melatoniny: wręcz odwrotnie – były silne i miały odpowiednią masę mięśniową. Energia z jaką poruszały się po klatce odpowiadała energii zwierząt o połowę młodszych.

Czytaj dalej »

Witamina D: silniejsze kości i ochrona przed rakiem cz. II

Ważne jest także i to, że witamina D przypuszczalnie chroni przed zachorowaniem na nowotwór złośliwy. Mimo że nie wiemy jeszcze, dlaczego tak jest i że nie przeprowadzono badań, które potwierdziłyby takie działanie, dysponujemy już trzema teoriami, które starają się wytłumaczyć ten fakt. Wszystkie te teorie mają pewną wartość, ponieważ zarówno badania w probówkach laboratoryjnych jak i badania na zwierzętach wydają się je potwierdzać. Brak jest jednak jeszcze danych z badań przeprowadzanych na ludziach.

Czytaj dalej »

KANOSSA CZ. 2

Grzegorz VII odniósł zwycięstwo, lecz było to zwycięstwo pyrrusowe. Henryk IV wcześnie ujawnił podstępność swego działania. Gdy książęta niemieccy oddali władzę w ręce księcia Szwabii, Rudolfa, Henryk odmówił podporządkowania się. Trzyletnia wojna domowa w latach 1077-1080 spustoszyła wtedy Niemcy. Zakończyła się w 1080 roku w bitwie pod Hohenmölsen śmiercią Rudolfa. Mając wolne ręce, cesarz wystąpił przeciw Grzegorzowi VII, zwłaszcza że margrabina Matylda oznajmiła tymczasem o zamiarze uczynienia Stolicy Apostolskiej spadkobierczynią całego swego majątku, a mianowicie Toskanii, Umbrii, części Emilii, a nawet kilku skrawków Lombardii. Wszystkie te ziemie były posiadłościami lennymi cesarza.

Czytaj dalej »

Pomidory i likopeny – kontynuacja

Od dawna przedmiot troski stanowi problem szczególnie częstego występowania raka stercza u ludności afroamerykańskiej. Warto zauważyć w tym miejscu, że wykazano w badaniach, iż ludzie Ci szczególnie rzadko jedzą pomidory i ich przetwory. Mimo że, jak dotąd, nie przeprowadzono żadnych badań, których celem byłoby wykazanie, że to właśnie różnice w sposobie odżywiania się są odpowiedzialne za różnice w częstości zachorowań na raka stercza, przedstawione dane sugerują, że właśnie tak może być.

Czytaj dalej »