Archive for 06/16/2015

Choroby przenoszone drogą płciową: ciemna strona seksu

Ostatnio w mediach za sprawą kryzysu wywołanego epidemią AIDS dużo się słyszy o bezpiecznym seksie. Kiedy już jednak przyjdzie co do czego, większość z przekazywanych informacji nie jest tak jasno sformułowana, jak to być powinno. Wciąż jeszcze mamy do sprawy seksu podejście odziedziczone po purytanach, przez co trudno nam jest w ogóle rozmawiać o technicznych stronach aktywności seksualnej. Ale taka postawa nikomu nie pomoże, a jest wiele istotnych zagadnień, które należy sobie wyjaśnić, mam tu na myśli na przykład to, na jakie choroby jesteśmy naprawdę narażeni lub w jaki sposób używa się poprawnie prezerwatywy.

Czytaj dalej »

Aspiryna a ryzyko zachorowania na raka: dodatkowa korzyść

A oto kolejna dobra wiadomość: poza tym, że aspiryna spowalnia proces starzenia się naczyń tętniczych, codzienne łykanie tabletki aspiryny wydaje się zmniejszać częstość występowania niektórych nowotworów złośliwych jelita grubego. Dotychczasowe badania wydają się na to wskazywać, brak jest jeszcze ostatecznych dowodów, zatem nie wiemy, w jaki sposób zmniejsza ona ryzyko zachorowania na ten nowotwór. Wiemy jednak, że tak jest. W czasie prowadzenia badań na grupie pacjentów z polipowatością rodzinną, stanem który wskazuje na zwiększone ryzyko zachorowania na raka jelita grubego o podłożu dziedzicznym, naukowcy przypadkowo odkryli, że u tych pacjentów, którzy przyjmowali aspirynę i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (na przykład Advil czy Motrin), częstość zachorowań na raka jelita grubego była mniejsza niż wynikało to z ich wywiadu rodzinnego. Dalsze badania potwierdziły, że takie postępowanie zmniejsza ryzyko zapadnięcia na tę chorobę. Następnie zorganizowano pod auspicjami American Cancer Society duże badanie, w którym uczestniczyło 635 000 pacjentów. Stwierdzono, że ci, którzy przyjmują regularnie aspirynę czy też inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, wyraźnie rzadziej zapadają na nowotwory złośliwe przewodu pokarmowego. W innym badaniu, w którym uczestniczyło 121 000 pielęgniarek i pielęgniarzy, wykazano, że u osób regularnie przyjmujących przez dziesięć lat aspirynę o 44% zmniejsza się ryzyko zachorowania na raka jelita grubego. Udało się także powiązać jej przyjmowanie ze zmniejszeniem ryzyka zapadnięcia na inne nowotwory złośliwe.

Czytaj dalej »

Układ immunologiczny kluczem do zachowania tożsamości

Tracenie przez komórki tożsamości i towarzyszący temu wyraźny ich zanik wykracza poza układ immunologiczny. Musimy pamiętać o aspekcie psychologicznym, którego w żaden sposób nie można zignorować. Aby zrozumieć, co mamy na myśli, wystarczy, byś przypomniał sobie, Czytelniku, znanych ci „starszych” ludzi. Kiedy ludzie się starzeją, a ich ciała stają się coraz mniej sprawne, zaczynają przeżywać głębokie poczucie straty własnego „ja”, manifestujące się depresją i wycofywaniem się z otaczającego ich świata. Starzeją się w samotności, odizolowani od otoczenia i zdają się powoli zanikać. Choć uważamy, że ten stan rzeczy jest po części spowodowany sposobem, w jaki wiele społeczeństw traktuje ludzi starych, uważamy też, że część odpowiedzialności ponoszą procesy zachodzące w organizmie. Jednoczesna degradacja ciała i umysłu zaburza poczucie siebie jako indywidualnej, odrębnej od innych istoty.

Czytaj dalej »