Archive for 06/19/2015

Wapnienie szyszynki w miarę postępowania procesu starzenia się

Dlaczego – i w jaki sposób – szyszynka przestaje pełnić swoją funkcję? Istnieje na ten temat wiele teorii, ale jak dotąd niewiele rzetelnie udokumentowanych odpowiedzi.

Czytaj dalej »

Melatonina w zapobieganiu powstawania raka

Melatonina może także zapobiegać powstaniu raka poprzez powstrzymywanie działania inicjatora, czyli substancji powodującej pierwotne uszkodzenie komórki, prowadzące do jej zmutowania się i uzłośliwienia. Podczas konferencji na Stromboli ekspert problematyki szyszynki, doktor Russell Reiter doniósł, że melatonina posiada dużą zdolność eliminowania wolnych rodników. Wolne rodniki mogą w przypadkowy sposób łączyć się z elementami zdrowych komórek i zaburzać ich normalny wzrost. Jak wspomnieliśmy wcześniej, zdrowe komórki dzielą się w ściśle określony sposób i są tak zaprogramowane, że wiedzą, kiedy zakończyć podział. Jeśli jednak jądro komórki zostanie uszkodzo ne, komórka traci pamięć i zaczyna popełniać błędy. Rak pojawia się wówczas, gdy komórka zaczyna rosnąć w niekontrolowany, bezładny sposób. Spowodowane przez wolne rodniki zniszczenia budowy komórki mogą doprowadzić do zniszczenia jej jądra i w ten sposób sprowokować powstawanie licznych postaci raka. Wolne rodniki mogą być zniszczone przez molekuły, zanim jeszcze zaistnieją jakiekolwiek patologiczne zjawiska. Obserwacje i badania doktora Réitéra wykazały, że melatonina najwyraźniej ma skłonność do łączenia się z jądrem komórki, w którym, jak wiadomo, magazynowany jest DNA. Innymi słowy, kiedy melatonina przechodzi przez komórkę, umie dotrzeć do trudno dostępnego miejsca, w którym znajduje się jądro. To skłoniło kilku naukowców, przede wszystkim doktora Réitéra, do hipotezy, że jednym z zadań melatoniny jest ochrona DNA przed rakogennymi uszkodzeniami wywoływanymi przez wolne rodniki. Choć uważamy teorię doktora Reitera za interesującą, mamy wrażenie, że przecenia on ten właśnie aspekt działania melatoniny. (Szczegółowe informacje dotyczące działania melatoniny jako przeciwutleniacza zamieściliśmy w rozdziale 5.)

Czytaj dalej »

Sen a odporność

Czy zauważyłeś kiedyś. Czytelniku, że po okresie niedoboru snu masz skłonność do przeziębień? Badania wykazały związek pomiędzy brakiem snu a gwałtownymi zaburzeniami układu immunologicznego. W Centrum Medycznym Weteranów w San Diego poddano testowi dwudziestu trzech zdrowych mężczyzn w wieku od dwudziestu dwóch do sześćdziesięciu jeden lat. Przez dwie noce pozwolono im spać normalnie, trzeciej obudzono ich o trzeciej nad ranem i nie pozwolono zasnąć do siódmej. W sumie odebrano im mniej więcej połowę normalnej dawki snu. Rano u osiemnastu z dwudziestu trzech badanych stwierdzono zauważalny spadek aktywności komórek T, odpowiedzialnych za zwalczanie wirusów. Na szczęście, po odpoczynku i śnie, aktywność komórek wróciła do normy. Badacze nie mogą z całą pewnością stwierdzić, że zaobserwowany poziom osłabienia komórek oznaczał wzrost podatności na infekcje wirusowe, przypuszczają jednak, że jest to możliwe.

Czytaj dalej »