Archive for 07/17/2015

Materiał genetyczny przenoszony na poziomie komórkowym

Czasem, dlatego że uważamy się za dominujący gatunek, zapominamy, iż jesteśmy częścią ekosystemu. Życie wielu gatunków w naszym ekosystemie może być zagrożone. Podstawową przyczyną wymierania jakiegoś gatunku jest to, że z jakichś powodów (głód. choroba, skażenie chemiczne) staje się on niezdolny do rozmnażania. Sokołom wędrownym groziło wymarcie, gdyż do łańcucha pokarmowego, którego część stanowiły, dostały się pestycydy powo dujące zmiany w ich DNA. Z tego powodu skorupki jaj składanych przez samice stały się zbyt miękkie i pisklę nie mogło się rozwinąć. Wiadomo, że kiedy gatunek traci zdolność rozmnażania – ginie, bo nie jest w stanie przekazać swej unikatowej tożsamości genetycznej kolejnym pokoleniom. Brak zainteresowania seksem i współżycia płciowego (zastępowanego czasem zapłodnieniem in vitro) sprawia, że rozmnażanie jest niemożliwe.

Czytaj dalej »