Archive for 09/06/2015

Tarczyca a odporność

Gruczoł tarczowy jest zlokalizowany w przedniej dolnej części szyi, nad grasicą. Wytwarza hormony zwiększające produkcję komórek T, jest więc istotnym ogniwem naszego łańcucha immunologicznego. Ludzie z upośledzoną tarczycą są bardziej podatni na zakażenia. Nasze badania wykazały, że zarówno podawanie myszom melatoniny, jak i przeszczepianie starszym osobnikom młodych grasic może odmłodzić tarczycę. Ponieważ poprawa pracy tarczycy ma pozytywny wpływ na odporność organizmu, mamy tu do czynienia z kolejnym dowodem na to, że melatonina pomaga układowi immunologicznemu w zachowaniu sprawności i skuteczności.

Czytaj dalej »

Lissoni i jego eksperyment – dalszy opis

Jedno z najciekawszych doświadczeń Lissoniego wykazało związek pomiędzy poziomem melatoniny a reakcją organizmu na terapię antyrakową. Lissoni zbadał u czterdziestu dwóch osób poziom melatoniny przed chemioterapią oraz w cztery tygodnie po jej zakończeniu. Porównując wyniki, odkrył korelację pomiędzy poprawą zdrowia pacjenta a wzrostem poziomu melatoniny. Spośród szesnastu osób, u których stwierdzono zwiększoną produkcję melatoniny. u dwunastu nowotwór się zmniejszył, u pozostałych jego rozwój został zahamowany. Spośród dwudziestu sześciu pacjentów, u których zaobserwowano spadek poziomu melatoniny, tylko u dwóch stwierdzono jakiekolwiek wskaźniki poprawy. Tak więc, być może, poziom melatoniny we krwi może być dla nas wskaźnikiem, który pomoże prognozować przebieg choroby u naszych pacjentów.

Czytaj dalej »

SZYSZYNKA: TWOJE TRZECIE OKO

Szyszynka jest zegarem ciała, wewnętrznym czasomierzem kontrolującym proces starzenia się organizmu. Wydziela hormon, zwany melatoniną, który przekazuje innym organom instrukcje dotyczące przebiegu procesu starzenia. Starzejemy się, ponieważ tak każe szyszynka. I nie ma w tym nic dziwnego, bo niemal wszystkie ważne funkcje naszego ciała są w jakimś stopniu regulowane przez szyszynkę. Gruczoł ten jest regulatorem całego układu endokrynologu cznego, a jego hormony zarządzają wszystkimi funkcjami organizmu, włącznie ze snem. wzrostem i rozwojem płciowym. Widać stąd, że szyszynka wywiera ogromny wpływ na każdą dziedzinę naszego życia i prawdopodobnie niezmiennie pełni tę funkcję od chwili, gdy człowiek pojawił się na Ziemi. Krótko mówiąc, to temu niewielkiemu, pracowitemu gruczołowi zawdzięczamy nasze życie.

Czytaj dalej »