Archive for 07/03/2017

Czynniki środowiskowe – kontynuacja

Mimo że nie nawykliśmy do przestrzegania zapinania pasów bezpieczeństwa i nakładania kasku jako działań, które mają wpływ na tempo starzenia się, uważam, że powinniśmy właśnie w ten sposób zacząć je odbierać. Starzenie związane z przebytym wypadkiem nie kumuluje się, jest to zjawisko nagłe. Wiele wypadków, w szczególności wypadki samochodowe, ma skutek śmiertelny, a co ważniejsze – często śmierci można było uniknąć. Jest to ten rodzaj „nagłego postarzania”, którego wszyscy mamy nadzieję uniknąć. A doznane urazy w czasie wypadku mogą wyzwolić pewną reakcję łańcuchową, kiedy zaczynasz rezygnować z kolejnych działań, których celem jest utrzymanie młodości jak najdłużej. Powiedzmy, że miałeś wypadek samochodowy. Ponieważ nie zapiąłeś pasów bezpieczeństwa, doznałeś urazu kręgosłupa. A przez to nie możesz ćwiczyć, przestajesz być aktywny fizycznie. Kiedy przestajesz się ruszać – zaczynasz przybierać na wadze, zatem rośnie Ci w surowicy poziom cholesterolu, podlegasz też większym stresom. Wskutek tego tętnice zaczynają podlegać procesom starzenia się. Doznany uraz nie pozwała Ci być aktywnym i zaangażowanym w działanie. I oto nagle zaczynasz pędzić żywot, jak ktoś o wiele lat starszy. I to tylko dlatego, że nie zapiąłeś w samochodzie pasów bezpieczeństwa.

Czytaj dalej »

Czynniki społeczne i środowiskowe

Nasza reakcja biologiczna, psychologiczna i społeczna na czynniki środowiskowe zależy w dużej mierze od tego, jak jesteśmy młodzi. Środowisko, w którym żyjemy, substancje przenikające do naszego organizmu, ryzyko, jakie podejmujemy i stres przyczyniają się wspólnie do postępowania procesu starzenia. Zaciąganie się dymem tytoniowym, jedzenie pokarmu bogatego w tłuszcze nasycone, używanie telefonu w czasie prowadzenia samochodu – to działania, które zwiększają prawdopodobieństwo tego, że nasze życie będzie krótsze i że będziemy częściej chorować niż przy innym trybie życia. Kiedy myślimy wyłącznie o chorobie, zapominamy o czynnikach zewnętrznych, które sprzyjają naszemu zdrowiu. Niektóre zachowania – na przykład uczestniczenie przez całe życie w kursach doskonalących, czytanie, czy jeszcze innego rodzaju stymulacja umysłu – sprzyjają młodości. Podobny wpływ ma relaks z przyjaciółmi. W następnych rozdziałach omówię szczegółowo takie działania i wskażę, jak powinieneś zachowywać się w środowisku, by pozostać młodym.

Czytaj dalej »

Badania dzięki którym dysponujemy danymi: skąd się te liczby wzięły? cz. II

Choć ja i moi koledzy polegaliśmy na najrozmaitszych danych z badań naukowych przy przeprowadzaniu naszych obliczeń, pozwolą Państwo, że opiszę pokrótce główne źródła naszych danych. Przede wszystkim korzystaliśmy z badań klinicznych dwóch typów: z badań wielkoskalowych oraz randomizowanych badań klinicznych, które obejmowały mniejszą liczbę ludzi niż te pierwsze. Badania wielkoska- lowe polegają na analizie danych medycznych bardzo wielu ludzi, czasem jest to więcej niż 100 000 pacjentów, w jednym przypadku (było to badanie Mr. FIT) włączono do badania 350 000 przypadków. Badacze, którzy zajmują się organizacją i koordynacją takich badań, śledzą losy licznej populacji przez pewien okres. Poszukują jakichś zachowań czy zmiennych – może to być, na przykład, wartość ciśnienia tętniczego krwi – i oceniają, jak dany czynnik czy zachowanie wpływają na ryzyko. Takie badania dostarczają nam danych statystycznych o ogromnej populacji, dzięki czemu zakres zmienności danych jest znaczny. Wadą tych badań jest to, że uzyskane dane nie są zbyt szczegółowe i dokładne, a poza tym badanie takie nie ma cech badania kontrolowanego. Badacze nie mogą w żadnym przypadku mieć pewności, czy dana osoba istotnie przyjmuje stale dany lek lub też zawsze zachowuje się w określony sposób. Właśnie z tego powodu badacze prowadzą, na mniejszą skalę, także badania kontrolowane. Do randomizowanego badania kontrolowanego włącza się od kilkuset do 10 000 ludzi. Grupę pacjentów biorących udział w eksperymencie dzieli się w sposób przypadkowy (dokonuje się randomizacji – przyp. tłumaczy), a każdej z grup przydziela się określone zadanie. Na przykład połowę ludzi włącza się do grupy, która będzie przyjmowała kwas foliowy, zaś reszcie podaje się placebo (tabletki, które zawierają wyłącznie cukier). Losy uczestników badania są przez dłuższy czas śledzone, a każda zmiana w stanie zdrowia jest precyzyjnie odnotowywana. Na zakończenie badania dokonuje się porównania: jakie są skutki danego zachowania i jaki jest ogólny stan zdrowia uczestników poszczególnych grup.

Wybieraliśmy do naszej statystyki jedynie te czynniki, które okazały się wywierać istotny wpływ na ryzyko zgonu (innymi słowy, na szybkość procesu starzenia) w co najmniej trzech badaniach o zweryfikowanych wynikach. Dokonaliśmy procesu integracji danych, porównaliśmy też wyniki różnych badań dotyczących danego czynnika: ocenialiśmy, co konkretne badanie mówi nam o procesie starzenia się i – ostatecznie – dochodziliśmy do danych liczbowych ReaLAge, liczby odnoszącej się do lat życia, dzięki której będzie Ci łatwo zrozumieć, jaki jest wpływ danego czynnika na Twój organizm.