Archive for 07/07/2017

Efekty związane z paleniem tytoniu

Jak już napisałem w rozdziale pierwszym, rozwinąłem moją koncepcję prawdziwego wieku po to, by ułatwić swojemu przyjacielowi rzucenie palenia. To niepotrzebne postarzanie własnego organizmu o całe lata sprawiło, że wreszcie siadł, zastanowił się nad tym, co robi i rzucił palenie. W ciągu ostatnich trzynastu lat Simon zrobił ogromny postęp. Na początku swojej drogi był o czternaście lat starszy, niż wskazywała metryka (taki wynik uzyskaliśmy, gdy wzięliśmy pod uwagę wszystkie czynniki, w tym i to, że pali), teraz jest pięć lat młodszy od wskazań kalendarza. Zatem kiedyś miał czterdzieści dziewięć lat i organizm sześćdziesięciotrzyletniego człowieka: teraz ma lat sześćdziesiąt dwa, a tak naprawdę jedynie pięćdziesiąt siedem. Noi ma efekty: jest teraz młodszy niż trzynaście lat temu, ma więcej energii, sił życiowych niż to kiedyś sobie w ogóle mógł wyobrazić. Jeśli palisz tytoń i rzucisz ten nałóg, również zaczniesz młodnieć (zapoznaj się z tabelą 6.1).

Czytaj dalej »