Archive for 09/08/2017

Zmniejszenie częstości występowania zawałów serca

W jednym z najlepiej przeprowadzonych badań wykazano, że korzyść jest ogromna: przyjmowanie jej zmniejszyło częstość występowania zawałów serca aż o 44%. W badaniu tym w roli królików doświadczalnych wystąpiło dziesięć tysięcy lekarzy. Wszyscy oni przyjmowali codziennie jedną tabletkę z opakowania dostarczonego przez prowadzących badanie. Niektórzy uczestnicy badania przyjmowali prawdziwą aspirynę, niektórzy zaś otrzymywali substancję obojętną – placebo. Badanie prowadzono przez siedem lat i w tym czasie w grupie, która przyjmowała aspirynę, zanotowano o 44% zawałów serca mniej niż w grupie, która otrzymywała placebo. Wyniki badań tak wyraźnie wskazywały na korzyści płynące z jej przyjmowania, że

Czytaj dalej »