Analiza wyliczeń ryzyka

Prawdopodobieństwo przeżycia kolejnych dziesięciu lat przez pięćdziesięciodwuletnią kobietę, która dziennie wypala dwadzieścia cztery papierosy, wynosi 88%. Identycznie – sześćdziesięcioletnia kobieta, która nie pali, ma takie same szanse przeżycia kolejnych dziesięciu lat. Mimo że zgodnie z wiekiem metrykalnym obie kobiety należą do różnych grup wiekowych, ich ryzyko zgonu w ciągu następnych dziesięciu lat jest dokładnie takie samo: dwanaście procent. Innymi słowy, osoba paląca jest fizjologicznie w tym samym „wieku” co osoba niepaląca, metrykalnie starsza o osiem lat. Program RealAge jest sposobem na obliczenie własnego ryzyka względnego zgonu – w porównaniu z całą resztą populacji – w oparciu o prawa średnich. Jeśli Twoje ryzyko względne jest identyczne, jak ryzyko przeciętnej osoby o dziesięć lat młodszej, to możemy powiedzieć, że tak naprawdę jesteś dziesięć lat młodszy niż wskazuje Twoja metryka. Twoje własne ryzyko postępu procesów starzenia lub wystąpienia poważniejszych problemów zdrowotnych jest takie samo, jak u przeciętnej osoby o wiele młodszej od Ciebie. Pod względem fizjologii jesteście sobie równi.

Analiza wyliczeń ryzyka jest najprostszym sposobem określenia szybkości procesów starzenia. Dane użyte w naszych wyliczeniach pochodzą z badań klinicznych, w których oceniano ryzyko zgonu w zależności od najrozmaitszych czynników i dla których dokonaliśmy analizy krzywych przeżycia (krzywe Kaplana-Meiera). Wykreśliliśmy krzywe, by ocenić poszczególne stany, przyzwyczajenia i inne czynniki, które mają wpływ na prawdziwy wiek. Nasze oszacowania, w któiych posłużyliśmy się komputerem, oparliśmy na najnowszych i godnych zaufania informacjach medycznych. Nasi statystycy zastosowali najdoskonalsze i najdokładniejsze metody analizy wielowariantowej.

Leave a Reply