Author Archive

Hormonalna terapia zastępcza: znów poczuć się dzieckiem cz. II

Nie da się udzielić prostej odpowiedzi na tak postawione pytanie. Jestem głęboko przekonany, że spadek poziomu hormonów jest jednym z czynników wywołujących starzenie się organizmu. Zatem – hormonalna terapia zastępcza może przedłużyć nam młodość. Założenie to jest z pewnością prawdziwe w odniesieniu do kobiet i hormonalnej terapii zastępczej dla nich, złożonej z progesteronu i estrogenu. Z całego serca polecam kobietom takie leczenie, chyba że pacjentka ma niezwykle wysokie ryzyko zachorowania na raka piersi lub trzonu macicy. Niektóre najnowsze, kontrowersyjne jednak, doniesienia wskazują, że twierdzenie to może być prawdziwe także i w odniesieniu do mężczyzn, którym podaje się w hormonalnej terapii zastępczej DHEA. Jednakże nie zostało to jeszcze dowiedzione.

Czytaj dalej »

Grasica nie jest zegarem biologicznym – dalszy opis

Żyjemy w świecie pełnym zarazków, na każdego człowieka przypadają ich setki miliardów. Uzyskanie więc absolutnie sterylnych warunków jest prawdziwą sztuką. Mój eksperyment wymagał dopracowania w każdym szczególe. Pierwszą serię myszy uzyskałem przez cesarskie cięcie, by uchronić przychodzące na świat zwierzęta przed kontaktem z zarazkami dróg rodnych matki. Musiałem przeprowadzić bardzo precyzyjny zabieg, używając mikroskopu i specjalnych miniaturowych narzędzi chirurgicznych. Niemalże zamieszkałem w laboratorium – obserwowałem myszy dniami i nocami.

Czytaj dalej »

Efekty związane z paleniem tytoniu

Jak już napisałem w rozdziale pierwszym, rozwinąłem moją koncepcję prawdziwego wieku po to, by ułatwić swojemu przyjacielowi rzucenie palenia. To niepotrzebne postarzanie własnego organizmu o całe lata sprawiło, że wreszcie siadł, zastanowił się nad tym, co robi i rzucił palenie. W ciągu ostatnich trzynastu lat Simon zrobił ogromny postęp. Na początku swojej drogi był o czternaście lat starszy, niż wskazywała metryka (taki wynik uzyskaliśmy, gdy wzięliśmy pod uwagę wszystkie czynniki, w tym i to, że pali), teraz jest pięć lat młodszy od wskazań kalendarza. Zatem kiedyś miał czterdzieści dziewięć lat i organizm sześćdziesięciotrzyletniego człowieka: teraz ma lat sześćdziesiąt dwa, a tak naprawdę jedynie pięćdziesiąt siedem. Noi ma efekty: jest teraz młodszy niż trzynaście lat temu, ma więcej energii, sił życiowych niż to kiedyś sobie w ogóle mógł wyobrazić. Jeśli palisz tytoń i rzucisz ten nałóg, również zaczniesz młodnieć (zapoznaj się z tabelą 6.1).

Czytaj dalej »

Czynniki środowiskowe – kontynuacja

Mimo że nie nawykliśmy do przestrzegania zapinania pasów bezpieczeństwa i nakładania kasku jako działań, które mają wpływ na tempo starzenia się, uważam, że powinniśmy właśnie w ten sposób zacząć je odbierać. Starzenie związane z przebytym wypadkiem nie kumuluje się, jest to zjawisko nagłe. Wiele wypadków, w szczególności wypadki samochodowe, ma skutek śmiertelny, a co ważniejsze – często śmierci można było uniknąć. Jest to ten rodzaj „nagłego postarzania”, którego wszyscy mamy nadzieję uniknąć. A doznane urazy w czasie wypadku mogą wyzwolić pewną reakcję łańcuchową, kiedy zaczynasz rezygnować z kolejnych działań, których celem jest utrzymanie młodości jak najdłużej. Powiedzmy, że miałeś wypadek samochodowy. Ponieważ nie zapiąłeś pasów bezpieczeństwa, doznałeś urazu kręgosłupa. A przez to nie możesz ćwiczyć, przestajesz być aktywny fizycznie. Kiedy przestajesz się ruszać – zaczynasz przybierać na wadze, zatem rośnie Ci w surowicy poziom cholesterolu, podlegasz też większym stresom. Wskutek tego tętnice zaczynają podlegać procesom starzenia się. Doznany uraz nie pozwała Ci być aktywnym i zaangażowanym w działanie. I oto nagle zaczynasz pędzić żywot, jak ktoś o wiele lat starszy. I to tylko dlatego, że nie zapiąłeś w samochodzie pasów bezpieczeństwa.

Czytaj dalej »

Czynniki społeczne i środowiskowe

Nasza reakcja biologiczna, psychologiczna i społeczna na czynniki środowiskowe zależy w dużej mierze od tego, jak jesteśmy młodzi. Środowisko, w którym żyjemy, substancje przenikające do naszego organizmu, ryzyko, jakie podejmujemy i stres przyczyniają się wspólnie do postępowania procesu starzenia. Zaciąganie się dymem tytoniowym, jedzenie pokarmu bogatego w tłuszcze nasycone, używanie telefonu w czasie prowadzenia samochodu – to działania, które zwiększają prawdopodobieństwo tego, że nasze życie będzie krótsze i że będziemy częściej chorować niż przy innym trybie życia. Kiedy myślimy wyłącznie o chorobie, zapominamy o czynnikach zewnętrznych, które sprzyjają naszemu zdrowiu. Niektóre zachowania – na przykład uczestniczenie przez całe życie w kursach doskonalących, czytanie, czy jeszcze innego rodzaju stymulacja umysłu – sprzyjają młodości. Podobny wpływ ma relaks z przyjaciółmi. W następnych rozdziałach omówię szczegółowo takie działania i wskażę, jak powinieneś zachowywać się w środowisku, by pozostać młodym.

Czytaj dalej »

Badania dzięki którym dysponujemy danymi: skąd się te liczby wzięły? cz. II

Choć ja i moi koledzy polegaliśmy na najrozmaitszych danych z badań naukowych przy przeprowadzaniu naszych obliczeń, pozwolą Państwo, że opiszę pokrótce główne źródła naszych danych. Przede wszystkim korzystaliśmy z badań klinicznych dwóch typów: z badań wielkoskalowych oraz randomizowanych badań klinicznych, które obejmowały mniejszą liczbę ludzi niż te pierwsze. Badania wielkoska- lowe polegają na analizie danych medycznych bardzo wielu ludzi, czasem jest to więcej niż 100 000 pacjentów, w jednym przypadku (było to badanie Mr. FIT) włączono do badania 350 000 przypadków. Badacze, którzy zajmują się organizacją i koordynacją takich badań, śledzą losy licznej populacji przez pewien okres. Poszukują jakichś zachowań czy zmiennych – może to być, na przykład, wartość ciśnienia tętniczego krwi – i oceniają, jak dany czynnik czy zachowanie wpływają na ryzyko. Takie badania dostarczają nam danych statystycznych o ogromnej populacji, dzięki czemu zakres zmienności danych jest znaczny. Wadą tych badań jest to, że uzyskane dane nie są zbyt szczegółowe i dokładne, a poza tym badanie takie nie ma cech badania kontrolowanego. Badacze nie mogą w żadnym przypadku mieć pewności, czy dana osoba istotnie przyjmuje stale dany lek lub też zawsze zachowuje się w określony sposób. Właśnie z tego powodu badacze prowadzą, na mniejszą skalę, także badania kontrolowane. Do randomizowanego badania kontrolowanego włącza się od kilkuset do 10 000 ludzi. Grupę pacjentów biorących udział w eksperymencie dzieli się w sposób przypadkowy (dokonuje się randomizacji – przyp. tłumaczy), a każdej z grup przydziela się określone zadanie. Na przykład połowę ludzi włącza się do grupy, która będzie przyjmowała kwas foliowy, zaś reszcie podaje się placebo (tabletki, które zawierają wyłącznie cukier). Losy uczestników badania są przez dłuższy czas śledzone, a każda zmiana w stanie zdrowia jest precyzyjnie odnotowywana. Na zakończenie badania dokonuje się porównania: jakie są skutki danego zachowania i jaki jest ogólny stan zdrowia uczestników poszczególnych grup.

Wybieraliśmy do naszej statystyki jedynie te czynniki, które okazały się wywierać istotny wpływ na ryzyko zgonu (innymi słowy, na szybkość procesu starzenia) w co najmniej trzech badaniach o zweryfikowanych wynikach. Dokonaliśmy procesu integracji danych, porównaliśmy też wyniki różnych badań dotyczących danego czynnika: ocenialiśmy, co konkretne badanie mówi nam o procesie starzenia się i – ostatecznie – dochodziliśmy do danych liczbowych ReaLAge, liczby odnoszącej się do lat życia, dzięki której będzie Ci łatwo zrozumieć, jaki jest wpływ danego czynnika na Twój organizm.

Codzienna rutyna: witamina C i witamina E

Dwie najważniejsze witaminy dla powstrzymania procesów starzenia to witamina C i witamina E. Wykazują one silne działanie antyo- ksydacyjne. Jeśli są przyjmowane łącznie, sprzyjają utrzymaniu układu sercowo-naczyniowego w zdrowiu poprzez zapobieganie odkładaniu się złogów w ścianie naczyń tętniczych. Dodatkowo witamina C wzmacnia układ immunologiczny, poprawia funkcje zarówno oczu jak i układu oddechowego, dzięki czemu łatwiejsze staje się zdrowienie organizmu. Witamina C i witamina E przyjmowane łącznie sprawiają, że naczynia łatwiej ulegają rozkurczowi i pozostają elastyczne. Codzienne dodatkowe przyjmowanie witaminy C w dawce dobowej 600 mg lub więcej, nawet do 2000 mg (w dawkach podzielonych co sześć godzin, tak by nie przyjmować więcej niż 500 mg naraz) i codzienne przyjmowanie witaminy E w dawce 400 1U, w uzupełnieniu prawidłowo zbilansowanej diety bogatej w warzywa i owoce, może sprawić, że staniesz się młodszy nawet i o sześć lat!

Czytaj dalej »

Ochrona naszego układu krążenia

Ochrona naszego układu krążenia jest stosunkowo prosta, jednak utrzymanie układu immunologicznego w dobrej formie jest już bardziej skomplikowane. Układ immunologiczny to miliony swobodnie krążących komórek, które przeszukują organizm w poszukiwaniu jakichkolwiek nieprawidłowości. Wszystkie te komórki muszą ze sobą sprawnie współdziałać, jeśli cały układ ma nas skutecznie chronić. A stan naszego układu immunologicznego – zatem jego młodość – zależą w dużej mierze od tego, czy otaczasz go odpowiednia ochroną.

Czytaj dalej »

Niedobór witaminy D

Konieczne są dalsze badania, by potwierdzić, że istotnie witamina D zapobiega nowotworowi złośliwemu, ale jest bardzo prawdopodobne, że okaże się ona dwakroć bardziej cenna dlatego, że chroni nie tylko układ kostny, ale i układ immunologiczny. Zawsze w myślach nazywam witaminę D „obrońcą”. Witamina D ułatwia Ci ochronę własnego organizmu.

Czytaj dalej »

Azbest

Kolejnym zanieczyszczeniem, które występuje przede wszystkim wewnątrz budynków, jest azbest. Udało się znaleźć ścisłą zależność pomiędzy tym właśnie zanieczyszczeniem a zwiększoną zapadalnością na raka płuc i inne rodzaje nowotworów złośliwych. Azbest można znaleźć w wielu domach i blokach mieszkalnych, szczególnie w tych, które były budowane w latach czterdziestych do siedemdziesiątych, kiedy to azbest był powszechnie stosowanym materiałem budowlanym. Można go spotkać w instalacjach wodno-kanalizacyjnych, gdzie używany był do izolacji rur, w niektórych rodzajach posadzek, w farbach strukturalnych, w starych pokryciach dachowych, istnieją też i inne źródła azbestu. Azbest nie niesie ze sobą żadnego zagrożenia, dopóki jest szczelnie opakowany, niestety, opakowanie to, kiedy się starzeje, może zacząć pękać i włókna azbestu zaczynają się uwalniać i krążyć w powietrzu. Przenoszone drogą powietrzną włókna są wysoce rakotwórcze. Ponieważ niezwykle drogie jest usunięcie azbestu z domu, większość znawców tematu poleca pozostawienie go na miejscu, o ile nie jest narażony na działanie powietrza. Istnieją różne sposoby takiego zabezpieczenia materiałów z azbestem, by już nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia.

Czytaj dalej »

Hormonalna terapia zastępcza z zastosowaniem estrogenu i progesteronu

Estrogeny syntetyczne są podobne budową chemiczną do estrogenów pochodzenia naturalnego, dzięki czemu łączą się z odpowiednimi receptorami. Jednakże estrogeny syntetyczne nie współdziałają z receptorem estrogenowym, tak jak estrogeny pochodzenia naturalnego. Z tą odmiennością – czyli oddziaływaniem na różne typy receptorów (to jest: El, E2 i E3] w różny sposób – związane są ogromne nadzieje w nowoczesnej biotechnologii. Wyobraź sobie na przykład uzyskany sztucznie estrogen, który działałby antagonistyczne w stosunku do receptora E1 (zatem hamowałby wzrost tkanki nowotworowej w obrębie sutka), nie wywierałby tzw. efektów feminizujących (nie nasilałby kobiecych cech budowy), pobudzałby jednak receptory E2 i E3, dzięki czemu wzmacniałby kości i hamował procesy starzenia się naczyń tętniczych. Na rynek wprowadzono już pierwszy estrogen o takim właśnie działaniu: firma Eli Lilly wyprodukowała lek o nazwie Evista, który, jak już wykazano, wydaje się zmniejszać ryzyko zachorowania na raka sutka, a zarazem wzmacnia tkankę kostną. Czy Evista jest estrogenem, który spowalnia starzenie się naczyń tętniczych? Czy jest lekiem, który jest odpowiedni dla mężczyzn? Jedynie dalsze badania pozwolą na udzielenie odpowiedzi na te pytania, prawdopodobnie jednak ten preparat będzie przełomowym preparatem, a wprowadzenie na rynek takiego syntetycznego estrogenu jest już całkiem bliskie.

Czytaj dalej »