Bariera immunologiczna

Bariera immunologiczna chroni nas przed bakteriami i wirusami, które mogą powodować infekcje. Przez cały czas „sprawdza” nasz organizm, by w razie potrzeby wykryć i zneutralizować obce antygeny mogące spowodować zmiany w DNA. Jednym z głównych zadań układu odpornościowego jest zatem odróżnianie naszych własnych komórek od komórek obcych, czyli odróżnianie tego, co immunolodzy nazywają „swoimi” i „obcymi dla siebie”. Bariera immunologiczna dokonuje selekcji komórek – dzieli je na te, które należą do naszych organizmów, i na te, które jako obce należy odrzucić. Pozbawieni odporności albo bylibyśmy za słabi by się rozmnażać, albo, gdybyśmy jednak zachowali zdolność rozmnażania, przekazywalibyśmy materia! wadliwy genetycznie. W obu przypadkach rezultat byłby ten sam – nasz gatunek byłby skazany na wymarcie. Układ immunologiczny stoi na straży naszego genetycznego dziedzictwa.

Z tego wynika, że natura dobrze wiedziała, co czyni, łącząc odporność z układem wewnątrzwydzielniczym, który kontroluje zdolność do reprodukcji. Zapewniając nam ochronę i utrzymując w dobrej kondycji, bariera immunologiczna umożliwia nam zatem rozmnażanie. Bez niej stracilibyśmy tożsamość gatunkową i zdolność przekazywania naszego DNA przyszłym pokoleniom, a w rezultacie, przestalibyśmy istnieć.

Biorąc pod uwagę powyższe wnioski, zdecydowałem cofnąć się jeszcze bardziej, by uzyskać pełniejszy obraz problemu. Mamy zatem odporność ściśle powiązaną z układem wewnątrzwydzielniczym, i oba te układy zapewniają przetrwanie, zarówno pojedynczym osobnikom, jak i całemu gatunkowi. Na jakim jeszcze polu. zastanawiałem się. systemy te współdziałają we wspólnym dążeniu do osiągnięcia jednego celu? To pytanie sprawiło, że powróciłem do badań nad szyszynką.

Nauka wielokrotnie dowiodła, że szyszynka – regulator regulatorów – pomaga kontrolować i utrzymywać harmonię funkcji układu wewnątrzwydzielniczego i bariery immunologicznej. Na przykład, nauka dowiodła, że właśnie „instrukcje” pochodzące z szyszynki każą zwierzętom migrować na tereny lęgowe i kopulować. Szyszynka również kontroluje okres płodności u człowieka. Inne badania – których część przeprowadzona została w moich laboratoriach – wykazały, iż szyszynka poprzez wydzielanie hormonu zwanego melatoniną wpływa na poziom naszej odporności.

Leave a Reply