Czemu nie zacząć młodnieć już od dziś? – kontynuacja

I do tego możemy dodać kolejną zaletę: ostatnie badania nad aspiryną i lekami pokrewnymi wykazały, że jeśli są one stosowane, zmniejsza się ilość udarów, szczególnie tych niewielkich, praktycznie klinicznie niewykrywalnych, które wini się za utratę pamięci u ludzi w podeszłym wieku. Aspiryna i leki spokrewnione, takie jak ibuprofen (na przykład Motrin, Advil), są zwane niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, inaczej NLPZ. Wszystkie leki z tej grupy wydają się wywoływać efekt ochronny przed udarem. Co więcej, stałe stosowanie aspiryny lub też innego leku z grupy NLPZ okazało się zmniejszać częstość występowania choroby Alzheimera, prawdopodobnie dlatego że zatrzymuje młodość w naczyniach tętniczych mózgu. Choć nie rozpoznaliśmy jeszcze wszystkich mechanizmów ochronnych dla naczyń tętniczych dzięki zażywaniu aspiryny, wiemy jednak, że efekt ten jest wyraźny.

Jeśli jesteś mężczyzną po czterdziestym roku życia, albo też kobietą, która właśnie weszła w okres menopauzy, powinniście zdecydować się na spowolnianie procesu starzenia przez codzienne przyjmowanie aspiryny. W wielu badaniach udokumentowano, że skutecznie zapobiega to chorobom układu krążenia. Niektóre z tych badań były badaniami na małą skalę, inne na dużą, wszystkie jednak potwierdziły, że codzienne przyjmowanie aspiryny zmniejsza częstość występowania zawałów mięśnia serca.

Leave a Reply