Czynniki społeczne i środowiskowe

Nasza reakcja biologiczna, psychologiczna i społeczna na czynniki środowiskowe zależy w dużej mierze od tego, jak jesteśmy młodzi. Środowisko, w którym żyjemy, substancje przenikające do naszego organizmu, ryzyko, jakie podejmujemy i stres przyczyniają się wspólnie do postępowania procesu starzenia. Zaciąganie się dymem tytoniowym, jedzenie pokarmu bogatego w tłuszcze nasycone, używanie telefonu w czasie prowadzenia samochodu – to działania, które zwiększają prawdopodobieństwo tego, że nasze życie będzie krótsze i że będziemy częściej chorować niż przy innym trybie życia. Kiedy myślimy wyłącznie o chorobie, zapominamy o czynnikach zewnętrznych, które sprzyjają naszemu zdrowiu. Niektóre zachowania – na przykład uczestniczenie przez całe życie w kursach doskonalących, czytanie, czy jeszcze innego rodzaju stymulacja umysłu – sprzyjają młodości. Podobny wpływ ma relaks z przyjaciółmi. W następnych rozdziałach omówię szczegółowo takie działania i wskażę, jak powinieneś zachowywać się w środowisku, by pozostać młodym.

Leave a Reply