Jakie masz teraz ciśnienie krwi i jak można je zmierzyć? cz. II

Wartości ciśnienia tętniczego krwi zawsze przedstawiane są pewnym ułamkiem. Może to być, na przykład, 129/86 mm Hg – takie jest średnie ciśnienie Amerykanina po czterdziestce i po pięćdziesiątce. Pierwsza liczba w tym ułamku nazywana jest ciśnieniem skurczowym i jest to ciśnienie wywierane przez krew na ścianę naczynia podczas skurczu mięśnia sercowego. Drugą liczbę stanowi ciśnienie rozkurczowe, to jest ciśnienie w pełnym rozkurczu mięśnia sercowego, pomiędzy uderzeniami pulsu (serca). Jak już pisałem, idealne wartości ciśnienia tętniczego, dla utrzymania Cię w dobrej kondycji i zatrzymania na jak najdłużej młodości, to 115/76. Możesz kierować się następującą wskazówką: każdy wzrost o dwie wartości ciśnienia skurczowego lub o trzy rozkurczowego sprawią, że Twój organizm staje się o półtora roku starszy.

Wraz ze starzeniem się ciśnienie skurczowe krwi (czasem także rozkurczowe) ma tendencje do podwyższania się. Czemu? Wraz ze starzeniem się organizmu ściana naczyń tętniczych zmienia się miaż- dżycowo – traci elastyczność, światło naczyń zwęża się wskutek odkładania się w tętnicach ciał lipidowych. Stwardnienie tętnic zmusza mięsień sercowy do cięższej pracy. Serce się powiększa, zaś tętnice są uszkadzane i bliznowacieją. To groźne błędne koło: im poważniej uszkodzone są naczynia tętnicze, tym ciężej musi pracować serce, przez co jeszcze bardziej przerasta. Skutkiem jest dalsze uszkodzenie i bliznowacenie ściany tętnic. Mogą się też tworzyć blaszki miażdżycowe, potem powiększają się one i zagrożenie zawałem serca czy udarem mózgu wyraźnie wzrasta. Półtora miliona Amerykanów doświadcza corocznie zawału serca, ponad jedna trzecia z tej liczby (550 000) umrze z tego powodu. Corocznie pól miliona Ameiykanów ma udar mózgu, 150 000 umiera bezpośrednio z powodu tego udaru lub jego skutków.

Jedynie u mniej niż pięciu procent ludzi nadciśnienie tętnicze jest spowodowane jakimś innym schorzeniem. W takich przypadkach, kiedy skoryguje się leżące u podłoża nadciśnienia zaburzenie, ciśnienie tętnicze krwi wraca do normy. W ponad 95% przypadków nie

Leave a Reply