Krzyżowa transplantacja

Kolejny etap mojej pracy zaprowadził mnie aż do Rosji, gdzie miałem okazję poznać Władimira Lesnikowa, młodego badacza, którego osiągnięcia zrobiły na mnie tak wielkie wrażenie, że zaprosiłem go do Szwajcarii i zaproponowałem wspólną pracę.

Leśników był autorem szczególnego urządzenia, umożliwiającego wykonywanie najbardziej nawet skomplikowanych operacji mózgu u najmniejszych zwierząt. Jego wynalazek, zwany aparatem stereotaktycznym, pozwalał uzyskać trójwymiarowy obraz głowy, który można było przesuwać w dowolne miejsce. Umożliwiało to chirurgowi przeprowadzanie operacji wymagających olbrzymiej precyzji i delikatności. Dzięki temu urządzeniu, a także „magicznym dłoniom” Lesnikowa, mogliśmy teraz przeprowadzić eksperyment, który, w co wierzyłem, mógł potwierdzić moje intuicje, że to właśnie szyszynka jest poszukiwanym przez badaczy zegarem biologicznym. Doświadczenie to. w znacznie większym stopniu niż badania dotąd prowadzone, ukazałoby prawdziwą „władzę” tego gruczołu.

Koncept eksperymentu był prosty, za to wykonanie prawie niemożliwe. Chcieliśmy sprawdzić skutki wszczepienia szyszynki młodej myszy osobnikowi staremu, i odwrotnie – starej młodemu zwierzęciu. Eksperyment miał pokazać wpływ starego gruczołu na organizm młodego osobnika, i młodej szyszynki na organizm biorcy starego.

Doświadczenie to było o wiele bardziej skomplikowane niż moje wcześniejsze eksperymenty wszczepiania szyszynki do grasicy. Po pierwsze, „wymieniając” starą szyszynkę na nową mogliśmy obserwować jej oddziaływanie nie zaburzane przez sprzeczne sygnały wysyłane przez starą szyszynkę. Gdyby przeszczep się udał, istniało prawdopodobieństwo, że gruczoł zostanie przyjęty przez biorcę jak własny narząd zajmujący w organizmie przypisaną mu pozycję. To dałoby bardziej rzeczywisty obraz funkcjonowania szyszynki niż ten, jaki uzyskałem po wszczepieniu szyszynki do grasicy. Mogliśmy się również przekonać, w jaki sposób stara szyszynka będzie oddziaływała na młody organizm. Osobiście byłem tym szczególnie zainteresowany. Na podstawie poprzednich doświadczeń wiedziałem już, że można spowolnić ruch wskazówek biologicznego zegara starzenia się, ale czy można go przyspieszyć? Czy stary gruczoł szyszynki wszczepiony młodemu organizmowi przyspieszy starość?

Leave a Reply