Melatonina a chemioterapia

Przedstawione badania pokazują, że melatonina wspomagająca konwencjonalną chemioterapię nie tylko jest w stanie poprawić skuteczność leków prze ciwrakowych, ale także osłabia ich niekorzystne skutki uboczne, poprawiając w efekcie samopoczucie pacjentów. Wnioski te doskonale potwierdzają nasze hipotezy dotyczące melatoniny. Badania udokumentowały, że melatonina świetnie współpracuje ze znajdującymi się w ludzkich organizmach naturalnymi opiatami i substancjami przeciwbólowymi. W sytuacji stresu, spowodowanej przez chorobę i ból, nasz organizm wytwarza substancje chemiczne zwane endorfinami, których zadaniem jest walka z bólem. Jednym z zadań układu immunologicznego jest wydzielanie do krwi endorfin i należy zakładać, że hormony te uczestniczą także w procesie zdrowienia. Badania sugerują, że melatonina nie tylko współpracuje z wytwarzanymi przez organizm opiatami, ale wzmacnia ich działanie. Może właśnie dlatego chorzy na raka mniej cierpią po podaniu im melatoniny. Jest oczywiście także możliwe, że kombinacja melatoniny i narkotyków lub środków uspokajających może dawać efekt syner- gistyczny, czyli powodować, że skutek działania takiej kombinacji jest silniejszy niż suma działań poszczególnych jej sładników. Biorąc to pod uwagę, można mieć nadzieję, że melatonina okaże się zbawienna dla chorych na raka i inne schorzenia wywołujące silny ból, także z powodu zmniejszenia zapotrzebowania organizmu na narkotyki oraz osłabienie ich działań ubocznych.

Leave a Reply