Melatonina a pole elektromagnetyczne cz. II

Związek elektryczności z rakiem z pozoru może wydawać się absurdalny. Jednak jeśli weźmie się pod uwagę, że elektryczność powoduje powstawanie pola elektromagnetycznego, sprawa zaczyna się komplikować. Istnieją dowody na to, że pole elektromagnetyczne może mieć wpływ na wieczorne wytwarzanie melatoniny. Właśnie dlatego wielu naukowców uważa, że kontakt z polem elektromagnetycznym może być przyczyną choroby nowotworowej.

Jeśli rzeczywiście tak jest, wówczas problem staje się naprawdę niepokojący, gdyż pole elektromagnetyczne jest wszędzie. Promieniuje z napowietrznych linii wysokiego napięcia, z komputerów, faksów i przenośnych telefonów. Ziemia jako planeta wytwarza pole elektromagnetyczne, w dodatku znacznie silniejsze od indukowanego przez linie wysokiego napięcia. W każdym domu pole elektromagnetyczne wytwarzają lodówki, suszarki do włosów, maszynki do golenia, ogrzewane prądem koce, komputery i inne urządzenia. Przed polem elektromagnetycznym nie ma ucieczki, przenika bowiem ściany. Nie ma dyskusji co do wszechobecności pola elektromagnetycznego, pozostaje jednak pytanie, czy rzeczywiście stanowi ono znaczące zagrożenie.

Dawniejsze badania sugerowały, że u dzieci mieszkających w pobliżu linii wysokiego napięcia wzrasta zachorowalność na raka. Wyniki te przerażały i ich skutkiem było powstanie w Stanach Zjednoczonych ruchu obywatelskiego, którego celem było nakłanianie firm przesyłających energię elektryczną do stawiania wokół linii przesyłowych odpowiednich ekranów albo umieszczania kabli pod ziemią (w praktyce zresztą niewykonalne).

Związek między oddziaływaniem pola elektromagnetycznego a powstawaniem raka

Narodowy Instytut Raka bada obecnie, czy pole elektromagnetyczne stanowi rzeczywiste zagrożenie dla zdrowia. Minie jednak wiele lat, zanim poznamy ostateczne wyniki. Jak dotąd, badania nad polem elektromagnetycznym prowadzą do sprzecznych wniosków. Ostatnio wybitni fizycy amerykańscy oświadczyli, że napowietrzne linie wysokiego napięcia nie mogą stanowić zagrożenia dla zdrowia ludzi. Wniosek ten poparto szczegółowymi badaniami.

Mimo to jednak lekarze w swojej praktyce obserwują wyraźny związek między niektórymi zawodami, zmuszającymi do kontaktu z polem elektromagnetycznym o wysokim natężeniu, a występowaniem pewnych typów raka u pacjentów. Dotyczyło to na przykład monterów i konserwatorów linii telefonicznych i elektrycznych. Co dziwniejsze, wykonujący te zawody są znacznie bardziej zagrożeni rakiem sutka, niezależnie od płci. Statystyki wykazały, że kontaktujący się stale z silnym polem elektromagnetycznym mężczyźni sześć razy częściej zapadają na raka sutka niż reszta populacji. Jednak jest to zbyt wątła podstawa, byśmy mogli wysunąć jakiekolwiek generalne wnioski.

Związek między oddziaływaniem pola elektromagnetycznego a powstawaniem raka sutka u kobiet wykazano w jednym z nowszych badań. Wywołało ono jednak tyle kontrowersji, że nawet sami autorzy powątpiewają w wartość naukową swoich wyników. Badanie zostało przeprowadzone na Uniwersytecie Karoliny Północnej i polegało na przeglądzie amerykańskich rejestrów zgonów za lata 1985-89.

Leave a Reply