Melatonina przywraca czynność grasicy

Naszym zdaniem jednym z powodów zaburzeń układu imunologicznego jest to, że z wiekiem zanika grasica, niewielki gruczoł, będący zarówno rezerwuarem komórek T, jak i ich „centralą dowodzenia”. Na podstawie naszych badań stwierdziliśmy, że:

– melatonina zwiększa wagę grasicy:

– melatonina poprawia aktywność komórek grasicy, co sugeruje, że większa ich ilość będzie miała wpływ edukujący na wytwarzanie limfocytów T:

– melatonina przywraca wrażliwość skóry na alergeny, co oznacza, że została odtworzona „pamięć” komórek T. Innymi słowy: komórki zwiększyły zdolność do identyfikowania potencjalnych wrogów, i co za tym idzie – szybkiego reagowania.

To jeszcze nie wszystko. Eksperyment transplantacji szyszynek młodych myszy starym myszom, i odwrotnie – wykazał bezpośredni wpływ szyszynki na funkcje grasicy. Grasice starych myszy, które „odzyskały” młode szyszynki, zregenerowały się, a grasice młodych osobników, które dostały stare szyszynki – zanikły. Ich starzenie się przyspieszyło!

Układ immunologiczny wraz z wiekiem produkuje mniej przeciwciał. Skutkiem jest rosnąca podatność na infekcje. Nasze badania wykazały, że podawanie melatoniny może spowodować cofnięcie tego zjawiska.

W jednym z eksperymentów badaliśmy wpływ niedoboru melatoniny na zdolność organizmu do wytwarzania przeciwciał. Podaliśmy myszom substancję hamującą wytwarzanie tego hormonu. W efekcie – u wszystkich myszy doszło do widocznego osłabienia układu immunologicznego i znaczącego zmniejszenia zdolności produkcji przeciwciał. Po uzupełnieniu poziomu melatoniny układ immunologiczny odzyskał pełną sprawność.

Leave a Reply