Możliwe przebiegi krzywej starzenia

Przyjrzyj się krzywym obrazującym starzenie człowieka w wieku pięćdziesięciu dziewięciu lat.

(1) Ten 59-letni człowiek, który dokonywał „przeciętnych” wyborów i prowadził „przeciętny” tryb życia, będzie fizjologicznie tak sprawny, jak przeciętny człowiek w wieku 59 lat.

(2) Ten 59-letni człowiek, który dokonywał niesprzyjających zdrowiu wyborów i prowadził „niezdrowy” tryb życia, będzie fizjologicznie tak sprawny, jak przeciętny człowiek w wieku 71 lat.

(3) Ten 59-letni człowiek, który dokonywał sprzyjających zdrowiu wyborów i prowadził „zdrowy” tryb życia, będzie fizjologicznie tak sprawny, jak przeciętny człowiek w wieku 47 lat.

Różnice w zdolności do sprawnego funkcjonowania są bardzo znaczne i obejmują szerokie spektrum możliwości. Na każdego sie- demdziesięciolatka o sprawności znacznie ograniczonej chorobą niedokrwienną serca przypada inny, który bierze udział w biegach ulicznych i podróżuje dookoła świata. Różnice te zostały przedstawione na wykresie. Jeśli poprowadzimy poziomą linię, która przetnie krzywą obrazującą starzenie się w tempie szybkim, średnim i wolnym, dojdziemy do wniosku, że ludzie w różnym wieku metrykalnym należą do tej samej grupy pod względem prawdziwego wieku.

Zgodnie z tym, co w rzeczywistości obserwujemy, niektóre z funkcji, na przykład sprawność umysłowa i IQ, u niektórych ludzi niemal w ogóle się nie pogarszają, nawet ulegają poprawie w przedziale trzydzieści pięć – siedemdziesiąt pięć lat. Pozostaje ważne pytanie: co możesz zrobić, byś to Ty należał do tej grupy ludzi, która pozostaje w górnych okolicach krzywej, równie miody i sprawny w wieku lat 75, jak w wieku trzydziestu pięciu? A oznacza to nie tylko możliwość dłuższego, ale i lepszego życia, w którym jest mniej chorób i niedo- magań. Wyniki badań nieustannie potwierdzają, że jeśli sprawisz, iż zgodnie z Twoim prawdziwym wiekiem będziesz młodszy, będziesz również i żyl dłużej, ciesząc się lepszym zdrowiem.

Leave a Reply