Ogólne zasady stosowania witamin

Zanim przejdziemy do szczegółowego omawiania, które z witamin powinieneś przyjmować, a których unikać, sądzę, że warto zająć się pewnymi ogólnymi zasadami dotyczącymi przyjmowania witamin. Stwierdzenie, że zalecenia lekarzy zajmujących się medycyną konwencjonalną różnią się od zaleceń osób parających się medycyną alternatywną, to nazbyt delikatne ujęcie tematu. Od dawna toczy się dysputa między tymi dwoma środowiskami. Istotnie, zagadnienie jest bardzo skomplikowane, proszę zatem pozwolić mi zwrócić uwagę na kilka zasadniczych zagadnień, dzięki czemu lepiej będzie można zrozumieć i rozstrzygnąć ten spór. To nie jest tak, że medycyna konwencjonalna uważa, iż medycyna niekonwencjonalna w ogóle nie daje pozytywnych efektów. Jednak lekarze parający się medycyną konwencjonalną, nim zdecydują się polecić jakąś metodę, lubią dysponować przekonywającymi i silnymi dowodami na to, że dany sposób leczenia istotnie pomaga pacjentom.

Dla lekarzy jednym z najbardziej frustrujących aspektów, które dotyczą dużej ilości dostępnych na rynku preparatów witamiono- wych i suplementów, nie jest to, że one nie działają, ale to, że nie wiadomo, czy one naprawdę działają. Z wyjątkiem niektórych podstawowych witamin (C, D, E, B i A) i substancji mineralnych (żelaza i wapnia) dysponujemy bardzo ograniczonymi danymi naukowymi, jaka jest rola i właściwa dawka większości suplementów, które są obecnie dostępne na rynku. Choć dla wielu witamin i substancji mineralnych dysponujemy podstawową informacją, jaka jest ich najmniejsza dawka, która umożliwia przeżycie czy też zapobiega wystąpieniu objawów chorobowych (polecane dzienne spożycie), nie znamy dawki optymalnej dla zdrowia i młodości. Większość twierdzeń, z którymi możesz się zapoznać w sklepach z tymi preparatami, w ogóle nie została jeszcze udowodniona. Być może okaże się, że są to twierdzenia prawdziwe, może są one jednak fałszywe – po prostu nie wiemy.

Leave a Reply