Płciowość jest powiązana z immunologią

Prowadząc badania nad rozwojem i starzeniem się organizmów dokonałem wielu eksperymentów, które stopniowo ujawniały mnogość i złożoność powiązań między układem immunologicznym a hormonami regulującymi wzrost i dojrzałość płciową. Dość szybko odkryłem, że grasica jest również silnie uzależniona od gruczołów nadnerczy. W tej części układu dokrewnego, obok adrenaliny, wytwarzane są również hormony płciowe. Zwierzę pozbawione grasicy produkuje znacznie mniej tych hormonów i dlatego nie rozwija się prawidłowo. To właśnie obniżony poziom hormonów płciowych jest odpowiedzialny za ograniczenie wzrostu i atrofię mięśni u myszy, przypominających trzęsące się staruszki.

Odkryłem jeszcze inne ciekawe współzależności, na przykład między grasicą a tarczycą. U zwierząt pozbawionych grasicy występowała także obniżona pro dukcja wszystkich hormonów tyroidowych, które mają ogromne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania układu immunologicznego i odgrywają też rolę w regulacji wzrostu. Noworodki z niedoczynnością tarczycy muszą być jak najszybciej poddane terapii, gdyż chora tarczyca może stać się przyczyną poważnego niedorozwoju umysłowego.

Te wnioski skłoniły mnie do poszukiwania związków między układem immunologicznym a czynnikami regulującymi wzrost. Postawiłem pytanie, w jaki sposób układ immunologiczny wpływa na procesy starzenia się. Dalsze ekspe rymenty przeprowadzałem wspólnie z przyjacielem, Nicolą Fabrisem, na myszach karłowatych [całe pokolenie gryzoni z wadą genetyczną, z powodu której zwierzęta nie mogły osiągnąć normalnej wielkości). U tych myszy, oprócz karłowatości, występowały pewne odstępstwa od normy w układach immunologicznym oraz dokrewnym. Między innymi odznaczały się one bardzo małymi grasicami, były podatne na choroby, szybko się starzały i wykazywały te same objawy wycieńczenia, co zwierzęta całkowicie pozbawione tego gruczołu. Poziom produkcji wielu ważnych hormonów, w tym także hormonu wzrostu, był u nich znacznie niższy niż u zdrowych mysz>r. Wielu naukowców próbowało korygować te odstępstwa u myszy karłowatych, co stwarzało doskonałą okazję do poznania roli poszczególnych hormonów w organizmach zwierząt.

Leave a Reply