Pole elektromagnetyczne

Przy tak sprzecznych informacjach o polu elektromagnetycznym powstaje pytanie, czy powinniśmy zachowywać jakieś szczególne środki ostrożności, a jeśli tak – to jakie? Niektórzy ludzie są tak zaniepokojeni, że kupują specjalne urządzenia do pomiaru natężenia pola elektromagnetycznego w swoich domach oraz nerwowo przestawiają meble i przekładają sprzęty gospodarstwa domowego. Choć nie jesteśmy przekonani co do realności zagrożenia, nie chcemy jednak całkowicie odrzucać możliwości jego istnienia. Radzimy więc zachować łagodne środki ostrożności. Na przykład, jeśli korzystasz z komputera, zachowuj odpowiednie środki ostrożności. Ponieważ najsilniejsze pole elektromagnetyczne emitują boki i tył monitora, staraj się siadać w odległości na wyciągnięcie ręki od ekranu, jeśli w pokoju, gdzie pracujesz, jest kilka komputerów, usiądź tak, by żaden nie stał do ciebie tyłem ani bokiem. Nie radzimy wyrzucać koca elektrycznego, ale polecamy korzystać z nowocześniejszego typu, który generuje znacznie słabsze pole elektromagnetyczne. Być może wszelkie nasze niepokoje związane z polem elektromagnetycznym zlikwiduje dodatkowe przyjmowanie melatoniny.

Trzeba uczciwie przyznać, że w przypadku pola elektromagnetycznego wciąż nie wiemy, czy jest ono dla nas jakimkolwiek zagrożeniem. Dopóki nie dowiemy się więcej na temat związków oddziaływania pola elektromagnetycznego i powstawania nowotworów, uważamy za sensowne proste działania ochraniające. Niepotrzebne wydaje się jednak podejmowanie krańcowych środków ostrożności.

Leave a Reply