Powstanie mutacji w czasie cyklu podziałów komórkowych

Do mutacji dochodzi u nas na dwa sposoby. Po pierwsze może dojść do powstania mutacji w czasie cyklu podziałów komórkowych. Po wtóre, mutacje pojawiają się wówczas, gdy nić DNA jest uszkodzona w komórce przez czynniki szkodliwe, takie jak promieniowanie jonizujące czy wolne rodniki. W każdym z tych przypadków mutacje te, jeśli niej spowodują śmierci komórki, przechodzą na następne pokolenia komórek. Do jak wielu mutacji dojdzie w Twoim organizmie w czasie całego życia? Najprawdopodobniej do milionów.

Jeśli weźmiesz pod uwagę, jak wiele podziałów komórkowych jest niezbędnych, by w naszym ciele mogło żyć 75 bilionów komórek, zrozumiesz, że szansa na to, iż gdzieś, kiedyś coś pójdzie nie tak, jest całkiem spora. I zdarza się. Czasem nić DNA, która musi być zrepli- kowana przy każdym podziale komórkowym, może być uszkodzona. Czasami jednak kopiowanie nie przebiega bezbłędnie. Kiedy komórka z takim błędem się dzieli, błąd ten, inaczej mutację, dziedziczy każde kolejne pokolenie komórek.

Tak się szczęśliwie składa, że większość z tych mutacji nie ma dużego znaczenia. Pojawiają się one w takich rejonach DNA, w których nie ma czynnych genów lub też nie zaburzają one funkcjonowania genu, w którym wystąpiły. Nasz organizm nawet ich nie zauważa. I przeciwnie, mutacje letalne są tak poważne, że powodują natychmiastową śmierć komórki, tak że mutacja znika i nie jest dalej przekazywana. Prawdopodobnie około 99.9% wszystkich pojawiających się u Ciebie mutacji należy do którejś z dwóch przedstawionych tutaj klas.

Leave a Reply