Prawdziwy wiek wyliczony na podstawie kwestionariusza

Wyliczenie prawdziwego wieku

Drugim sposobem na wyliczenie prawdziwego wieku jest wypełnienie kwestionariusza, który zamieściliśmy w tym rozdziale. Musisz jedynie odpowiedzieć na zamieszczone w nim pytania i wybrać taką odpowiedź, która w najwłaściwszy sposób opisuje Ciebie i wreszcie wypełnić kolumnę o nagłówku „Wynik”. Ponieważ dokładne wyliczenie prawdziwego wieku jest niezwykle skomplikowane, na podstawie przedstawionego kwestionariusza można znaleźć jedynie pewne przybliżenie, wynik jest zdecydowanie mniej dokładny niż ten, który można uzyskać używając komputera. Tak naprawdę, to w ogóle stworzenie programu RealAge było możliwe dopiero teraz, kiedy dysponujemy superkomputerami mogącymi przeprowadzić szybko skomplikowane obliczenia statystyczne, w których są uwzględnione wzajemne relacje między poszczególnymi czynnikami w ogromnej bazie danych. Po wypełnieniu wydrukowanego w tym rozdziale kwestionariusza RealAge, możesz z dość dobrym przybliżeniem oszacować własny prawdziwy wiek. Kwestionariusz ten został tak zaprojektowany, by uwzględniono w nim wzajemne relacje miedzy poszczególnymi czynnikami. Został on też sprawdzony na grupie liczącej ponad tysiąc osób oraz na dziesiątkach hipotetycznych przypadków. Zatem uzyskany wynik jest najlepszym możliwym przybliżeniem.

Leave a Reply