Rak – załamanie się odporności

Pod hasłem „rak” zebranych jest szereg różnych chorób, które łączy to samo śmiertelne zagrożenie: rozrost patologicznych komórek, które atakują i niszczą zdrową tkankę. W poprzednim rozdziale wspomnieliśmy, że jednym z podstawowych zadań układu immunologicznego jest niszczenie własnych komórek, które stały się złośliwe. Rak ma więc tym większe szanse, im bardziej osłabiony jest układ immunologiczny, a jak już wiemy dzieje się tak w okresie starości. Ofiary AIDS są permanentnie narażone na wystąpienie u nich mięsaka Kapos- hiego i chłoniaka, niezależnie od wieku, choć w zdrowej populacji ludzi młodych prawdopodobieństwo wystąpienia tych form raka jest znikome. Ponieważ melatonina spowolnia starzenie się układu immunologicznego, uważamy, że może okazać się bardzo skuteczną obroną przed rakiem.

Liczne badania – prowadzone zarówno przez nas, jak i przez innych badaczy – wykazały, że melatonina jest w stanie „podrasować” układ immunologiczny, i tym samym wzmocnić jego zdolność do zwalczania komórek nowotworowych. Melatonina zwiększa agresywność i skuteczność działania przeciwrako- wych komórek T. Komórki te odnajdują i niszczą patologiczne i złośliwe komór- ki, zanim zdążą się one rozmnożyć. Wraz z wiekiem nasze komórki T tracą część energii i – co po raz kolejny sygnalizujemy – ryzyko raka rośnie gwałtownie u ludzi w starszym wieku. Wzmacnianie sprawności komórek T jest bardzo ważne, trzeba jednak przyznać, że to tylko jedna z możliwości, jakie otwiera przed nami melatonina.

Leave a Reply