Starzenie się układu immunologicznego

Nie pozwól, by układ immunologiczny sprawił, że jesteś stary. Wraz ze starzeniem się układ odpornościowy zaczyna reagować opieszale, ignoruje ważne sygnały ostrzegawcze, można powiedzieć, że zaniedbuje swoje obowiązki. Może się to dla Ciebie skończyć zachorowaniem na raka lub inną chorobę, która wynika z nieprawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Na przykład, kiedy jesteś młody – wyłączam tutaj pewne rzadkie przypadki – genetyczna kontrola wewnątrzkomórkowa zapobiega przekształcaniu się tej komórki w nowotworową. Jeśli jednak jeden z tych układów nadzorujących zawiedzie, do akcji wkracza układ immunologiczny, który rozpoznaje komórki nowotworowe i je eliminuje. Zatem Twój organizm dysponuje podwójną linią zabezpieczeń przed chorobą nowotworową, jeden z nich działa na poziomie komórki, drugi na poziomie całego organizmu. Wraz ze starzeniem się, zarówno układ nadzoru wewnątrzkomórkowego jak i układ immunologiczny z większym prawdopodobieństwem będą działać nieprawidłowo, zatem bardziej prawdopodobne staje się pojawienie guza złośliwego. Wiele typów zapalenia stawów jest przejawem załamania się funkcji układu immunologicznego, właśnie dlatego tak często występują one w starszym wieku. Utrzymywanie własnego układu odpornościowego w dobrej kondycji to to, co możesz najlepszego zrobić dla uniknięcia takich chorób i przedwczesnej starości. W książce tej znajdziesz wiadomości, jakie witaminy (i w jakich dawkach) wywierają ochronny wpływ na system nadzoru genetycznego i układ odporności. Przedstawiony w niej program dotyczy także tego, jak zredukować poziom stresu, który może burzyć równowagę układu immunologicznego, podajemy także przykłady ćwiczeń wzmacniających, które sprawiają, że Twój system odporności funkcjonować będzie jak u młodego człowieka.

Leave a Reply