UKŁAD IMMUNOLOGICZNY: NASZ WEWNĘTRZNY STRAŻNIK

Nazywamy melatoninę hormonem przeciwchorobowym nie dlatego, że jest nową metodą terapeutyczną albo lekarstwem na jedną czy nawet kilka chorób. Znaczenie melatoniny jest znacznie bardziej uniwersalne.

Starzenie się uważamy za chorobę – osłabiającą witalność i wiodącą do śmierci. Uważamy więc, że idealną ochroną przed takimi cierpieniami wieku późniejszego jak rak, choroby układu krążenia czy cukrzyca jest zapobieganie ujemnym skutkom starzenia się i intensywna profilaktyka, zanim pojawią się niepokojące objawy. Jesteśmy przekonani, że taką szansę daje melatonina.

W następnych rozdziałach przedstawimy potencjalne zastosowania melatoniny, nad którymi na całym świecie prowadzi się obecnie intensywne badania. Nie jest naszą intencją przekonywanie kogokolwiek do przeprowadzania auto- diagnoz ani zachęcanie do ordynowania sobie na własną rękę melatoniny. Jeśli masz, Czytelniku, jakikolwiek problem natury zdrowotnej, powinieneś zwrócić się do lekarza. To, o czym zaraz się dowiesz, powinno być stosowane w połączeniu z konwencjonalnym leczeniem.

Układ immunologiczny jest barierą chroniącą nasz organizm przed chorobami. To bardzo wymyślna i skomplikowana sieć komórek, które wyszukują i niszczą wirusy, bakterie, komórki przedrakowe i rakowe oraz innych agresorów, którzy mogliby zagrozić naszemu zdrowiu. Układ immunologiczny musi wiedzieć, kiedy powstrzymać się od interwencji. Musi mieć zdolność rozpoznawania tkanek własnego organizmu, by nie prowadzić wojny z własnymi narzą- darni, oraz musi pozwalać trawić i wchłaniać pokarmy zawierające obce proteiny i inne substancje. Gdyby układ immunologiczny tego nie wiedział, nasze ciało odmawiałoby przyjmowania pożywienia i umarlibyśmy z głodu.

Leave a Reply