Wyliczenie prawdziwego wieku – kontynuacja

Przy wypełnianiu kwestionariusza będziesz proszony o udzielenie odpowiedzi na kolejne pytania. Możliwe odpowiedzi na zadane pytanie umieściliśmy w komórkach tabeli, na prawo od pytania. Zaznacz komórkę z tą odpowiedzią, która najlepiej Ciebie charakteryzuje. Na przykład padnie pytanie o to, czy palisz obecnie papierosy lub czy kiedyś paliłeś. Jest możliwych kilka odpowiedzi: od „w całym życiu wypaliłem mniej niż pięć papierosów” do „od dwudziestu lat wypalam dziennie paczkę papierosów”. Zaznacz tę odpowiedź, która jest najwłaściwsza. Potem popatrz na liczbę, jaka widnieje w nagłówku tabeli. Znajdziesz tam, zależnie od wcześniej udzielonej odpowiedzi, „lata do odjęcia -3” lub „lata do dodania +3”. W kolumnie z nagłówkiem „Wynik” zanotuj liczbę, która jest pochodną zakreślonej przez Ciebie odpowiedzi uważając, by wpisać zgodnie z wynikiem liczbę ujemną albo dodatnią. Kiedy zakończysz wypełnianie kwestionariusza, dodaj do siebie wszystkie liczby z kolumny „Wynik”. Pamiętaj, by od wyniku odjąć liczby ujemne: na przykład: (+2] + (-3) = (-1). Kiedy zsumujesz już wszystkie swoje odpowiedzi, otrzymasz ostateczny wynik. Wynik ten należy pomnożyć przez określony „czynnik”, liczbę, która jest zależna od Twojego wieku. Czynnik ten znajdziesz pod tabelą 2,1, która jest właśnie kwestionariuszem RealAge. Jeśli wynik wszystkich działań jest liczbą dodatnią, oznacza to, że w istocie jesteś starszy niż to wskazuje metryka. Jeśli wynik jest liczbą ujemną – w istocie jesteś młodszy niż podaje kalendarz. Na przykład, jeśli jesteś obecnie pięć- dziesięciolatkiem, jednak w obliczeniach uzyskałeś liczbę +4, oznacza to, że w istocie Twój prawdziwy wiek to 54 lata. I podobnie: jeśli ostateczny wynik to -4, w istocie masz 46 lat. Obliczenia są dość proste, a wypełnienie całego kwestionariusza i dokonanie obliczeń nie powinno zająć więcej niż czterdzieści pięć minut.

Kiedy już dokonasz niezbędnych obliczeń, postaraj się przyjrzeć udzielonym przez siebie odpowiedziom. W każdym miejscu, gdzie udzielona odpowiedź dodawała Ci lat, wskazałeś zarazem takie zachowanie, które powoduje przedwczesne starzenie. Wynotuj sobie takie działania. Następnie przeczytaj o nich w tej książce i poznaj, w jaki sposób owe działania przekładają się na przyspieszony proces starzenia. Następnie, mamy taką nadzieję, zechcesz opracować – zgodnie ze wskazówkami zawartymi w następnym rozdziale – własny plan odmłodzenia organizmu.

Leave a Reply