Zagrożenie związane z homocysteiną i pomoc ze strony folianów

Zawsze kiedy odwiedzam swojego prawnika, zadaje mi on pytanie o nowinki medyczne. Tak też było i ostatnim razem, gdy do niego wpadłem. Zapytał wówczas: – Mikę, zgodnie z najnowszymi wiadomościami co jeszcze można zrobić, by stać się młodszym? Bez wahania odparłem – Należy codziennie łykać 400 mikrogra- mów folianów w suplementacji.

– Folianów? A po co? – zapytał.

– Po to, by obniżyć poziom homocysteiny – stwierdziłem.

– Czego?

– Homocysteiny. Jest gorsza dla Twoich tętnic niż wielka porcja steku.

– Sądziłem, że najgorszy jest cholesterol.

– Jeśli cholesterol można nazwać drobnym rzezimieszkiem, to homo cysteina jest poważnym kryminalistą. Potem udzieliłem mu kilku darmowych porad medycznych, a w zamian zyskałem kilka płatnych porad prawnych. Ach ci prawnicy!

Homo cysteina jest aminokwasem, który powstaje jako produkt uboczny licznych reakcji metabolicznych. Substancja ta może się gromadzić we krwi. Kiedy przybywa Ci lat, poziom homocysteiny we krwi zaczyna rosnąć. Właściwie to nie wiemy dokładnie, w jaki sposób homocysteina działa na naczynia, jednak oceniono, że ludzie z wysokim poziomem homocysteiny we krwi zdecydowanie częściej cierpią na choroby naczyń i zdecydowanie częściej chorują na miażdżycę od ludzi, u których poziom tej substancji we krwi jest niski.

Ludzie z wysokim poziomem homocysteiny we krwi zdecydowanie częściej zapadają we wczesnym wieku na choroby naczyń tętniczych, znacznie też szybciej przebiegają u nich procesy starzenia się naczyń. Podwyższony poziom homocysteiny sprawia, że trzykrotnie wyższe jest ryzyko zawału mięśnia serca i udaru mózgu. Ponad 42% ludzi z chorobami naczyń krwionośnych w obrębie mózgu, 30% pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego i 28% tych z chorobami naczyń obwodowych ma zbyt wysoki poziom homocysteiny we krwi. Przyjmowanie 400 mikrogramów (mcg) folianów dziennie może zmniejszyć radykalnie ten stan, znika z krwi krążącej wszelki nadmiar tej substancji i przestaje ona postarzać nasz organizm. Takie działanie, łatwe i bezbolesne sprawia, iż naczynia tętnicze stają się młodsze. Jeśli przyjmujesz sumiennie codzienną dawkę 400 mcg folianów, możesz w ciągu trzech miesięcy stać się w rzeczywistości młodszy o 0.6 roku. Jeśli już masz podwyższony poziom homocysteiny, takim sposobem możesz w ciągu trzech miesięcy odmłodzić się aż o trzy lata.

Zagrożenie związane z homocysteiną i pomoc ze strony folianów cz. II

Jak już wcześniej nadmieniałem w rozdziale poświęconym starzeniu się naczyń tętniczych, jedną z podstawowych przyczyn starzenia się tych naczyń jest miażdżyca. Z jakichś przyczyn – na razie jeszcze nie wiemy dlaczego – wysokie stężenia homocysteiny we krwi wydają się zaburzać prawidłowe funkcjonowanie śródbłonka, czyli wewnętrznej wyściółki naczyń. Niektórzy badacze sądzą, że pod wpływem homocysteiny powstają niewielkie otwory w warstwie komórkowej, przez co dochodzi do pogorszenia funkcji śródbłonka i odkładania się płytki miażdżycowej. Istnieje także inna teoria. Być może homocysteina hamuje wytwarzanie czynnika rozkurczającego, który jest odpowiedzialny za rozkurcz naczynia. Może to być przyczyną powstawania zakrzepów, bowiem dochodzi do zmian kształtu komórek, które tworzą wewnętrzną wyściólkę naczynia krwionośnego. Homocysteina może także utleniać lipoproteiny o niskiej gęstości oznaczane skrótem LDL (od ang.: low-density lipoproteins, właśnie w tej frakcji zawarty jest tak zwany zły cholesterol), przez co sprzyja ona odkładaniu się w ścianie naczynia tętniczego płytki miażdżycowej.

Mimo iż nie poznaliśmy jeszcze wszystkich powodów, dla których homocysteina działa tak niekorzystnie, jesteśmy pewni, że istnieje wyraźny związek miedzy wysokim stężeniem homocysteiny we krwi a zwiększonym tempem starzenia się naczyń. Wiemy także, że wysoki poziom folianów we krwi sprzyja zdrowiu naczyń tętniczych. W jednym z badań oceniono, że gdyby wszyscy ludzie mieli prawidłowy poziom folianów we krwi, to w USA byłoby o 40 000-150 000 zawałów rocznie mniej, a liczba ta może być jeszcze zaniżona! Zgodnie z analizami statystycznymi czynników ryzyka, można bardziej realistycznie założyć, że częstość zawałów serca zmalałaby o jedną trzecią. Innymi słowy – prawdopodobnie w Stanach Zjednoczonych aż 450 000 zawałów serca rocznie jest spowodowanych tym, że nie przyjmujemy wystarczającej dawki folianów.

Leave a Reply