Archive for 07/10/2015

Wapń służy nie tylko kościom

Mimo że dużo wapnia można znaleźć w nabiale (mleku, serze i jogurcie), większość ludzi nie spożywa go tyle, by z dietą otrzymywać dostateczną ilość tego pierwiastka. Powinieneś jeść takie produkty, z których możesz czerpać dodatkowy wapń, jednak nie powinieneś na tym poprzestawać: chyba że rzeczywiście jesz dużo nabiału (pamiętaj jednak o tym, że powinieneś jeść produkty nabiałowe ni- skotłuszczowe). Jeśli stale wypijasz trzy – cztery szklanki mleka dziennie (dorośli właściwie nigdy nie wypijają takich ilości mleka), możesz odpowiednio zmniejszyć ilość wapnia w suplementacji. Jednak zawsze powinieneś przyjmować nie mniej niż 1000-1200 mg wapnia na dobę. I przypominam wszystkim moim Czytelnikom przed 30.-35. rokiem życia: powinniście przyjmować wystarczająco dużo wapnia, by zbudować odpowiednio mocne kości, ponieważ właśnie do tego wieku odkładają się w nich zapasy wapnia, które muszą starczyć już do końca życia.

Czytaj dalej »

Myszy i przeszczep szyszynki cz. II

W grupie kontrolnej, na której przeprowadziliśmy symulowane przeszczepy, nie zaobserwowaliśmy żadnych zmian. Myszy żyły i zachowywały się zupełnie normalnie, nie wykazując żadnych szczególnych odstępstw od normy.

Czytaj dalej »

Prawdziwy wiek wyliczony na podstawie kwestionariusza

Wyliczenie prawdziwego wieku

Drugim sposobem na wyliczenie prawdziwego wieku jest wypełnienie kwestionariusza, który zamieściliśmy w tym rozdziale. Musisz jedynie odpowiedzieć na zamieszczone w nim pytania i wybrać taką odpowiedź, która w najwłaściwszy sposób opisuje Ciebie i wreszcie wypełnić kolumnę o nagłówku „Wynik”. Ponieważ dokładne wyliczenie prawdziwego wieku jest niezwykle skomplikowane, na podstawie przedstawionego kwestionariusza można znaleźć jedynie pewne przybliżenie, wynik jest zdecydowanie mniej dokładny niż ten, który można uzyskać używając komputera. Tak naprawdę, to w ogóle stworzenie programu RealAge było możliwe dopiero teraz, kiedy dysponujemy superkomputerami mogącymi przeprowadzić szybko skomplikowane obliczenia statystyczne, w których są uwzględnione wzajemne relacje między poszczególnymi czynnikami w ogromnej bazie danych. Po wypełnieniu wydrukowanego w tym rozdziale kwestionariusza RealAge, możesz z dość dobrym przybliżeniem oszacować własny prawdziwy wiek. Kwestionariusz ten został tak zaprojektowany, by uwzględniono w nim wzajemne relacje miedzy poszczególnymi czynnikami. Został on też sprawdzony na grupie liczącej ponad tysiąc osób oraz na dziesiątkach hipotetycznych przypadków. Zatem uzyskany wynik jest najlepszym możliwym przybliżeniem.

Czytaj dalej »

Trzy rodzaje promieniowana ultrafioletowego (UV) – kontynuacja

W różnych kosmetykach z filtrem promieniowania UV występują różne związki zatrzymujące to promieniowanie. W niektórych z nich substancją o takim działaniu jest PABA: w innych zastosowano dodatek benofenonów czy związku o nazwie parsol 1789. Każdemu z wymienionych powyżej związków można przypisać szczególnie silną ochronę przed promieniowaniem ultrafioletowym o określonej długości fali. Badania nad albinotycznymi szczurami wykazały, że najskuteczniej chroni mieszanina wszystkich trzech składników chroniących przed promieniowaniem UV. Zastanów się, czy nie warto stosować jednocześnie dwóch lub trzech kosmetyków z filtrem promieniowania ultrafioletowego, czyli połączyć kosmetyk, który zawiera PABA, z kolejnym, w którym blokerem promieniowania UV jest benofenon i trzecim zawierającym parsol 1789. Jeśli zamierzasz dłuższy czas przebywać na powietrzu, powinieneś także zastosować preparat z tlenkiem cynku na okolice skóry szczególnie podatnej na rozwój nowotworu złośliwego – to jest na okolice warg i nosa. Jeśli zamierzasz być bardzo aktywny fizycznie lub też chcesz pływać, powinieneś zastosować preparaty odporne na działanie wody. I wreszcie – przy smarowaniu się preparatem z filtrem każdorazowo rozprowadzaj go sporo, ponawiaj też zabieg co jakiś czas. Stałe stosowanie preparatu z filtrem promieniowania ultrafioletowego nie dość, że chroni przed zachorowaniem na nowotwory skóry, to jeszcze opóźnia powstawanie zmarszczek.

Czytaj dalej »