Azbest

Kolejnym zanieczyszczeniem, które występuje przede wszystkim wewnątrz budynków, jest azbest. Udało się znaleźć ścisłą zależność pomiędzy tym właśnie zanieczyszczeniem a zwiększoną zapadalnością na raka płuc i inne rodzaje nowotworów złośliwych. Azbest można znaleźć w wielu domach i blokach mieszkalnych, szczególnie w tych, które były budowane w latach czterdziestych do siedemdziesiątych, kiedy to azbest był powszechnie stosowanym materiałem budowlanym. Można go spotkać w instalacjach wodno-kanalizacyjnych, gdzie używany był do izolacji rur, w niektórych rodzajach posadzek, w farbach strukturalnych, w starych pokryciach dachowych, istnieją też i inne źródła azbestu. Azbest nie niesie ze sobą żadnego zagrożenia, dopóki jest szczelnie opakowany, niestety, opakowanie to, kiedy się starzeje, może zacząć pękać i włókna azbestu zaczynają się uwalniać i krążyć w powietrzu. Przenoszone drogą powietrzną włókna są wysoce rakotwórcze. Ponieważ niezwykle drogie jest usunięcie azbestu z domu, większość znawców tematu poleca pozostawienie go na miejscu, o ile nie jest narażony na działanie powietrza. Istnieją różne sposoby takiego zabezpieczenia materiałów z azbestem, by już nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia.

Leave a Reply