Materiał genetyczny przenoszony na poziomie komórkowym

Czasem, dlatego że uważamy się za dominujący gatunek, zapominamy, iż jesteśmy częścią ekosystemu. Życie wielu gatunków w naszym ekosystemie może być zagrożone. Podstawową przyczyną wymierania jakiegoś gatunku jest to, że z jakichś powodów (głód. choroba, skażenie chemiczne) staje się on niezdolny do rozmnażania. Sokołom wędrownym groziło wymarcie, gdyż do łańcucha pokarmowego, którego część stanowiły, dostały się pestycydy powo dujące zmiany w ich DNA. Z tego powodu skorupki jaj składanych przez samice stały się zbyt miękkie i pisklę nie mogło się rozwinąć. Wiadomo, że kiedy gatunek traci zdolność rozmnażania – ginie, bo nie jest w stanie przekazać swej unikatowej tożsamości genetycznej kolejnym pokoleniom. Brak zainteresowania seksem i współżycia płciowego (zastępowanego czasem zapłodnieniem in vitro) sprawia, że rozmnażanie jest niemożliwe.

O naszej niepowtarzalności (i jako gatunku, i jako poszczególnych jego przedstawicieli) decyduje materiał genetyczny przenoszony na poziomie komórkowym. Wiemy, że jeśli chcemy zapewnić trwanie gatunku, musimy posiadać zdolność do rozmnażania i przekazywania materiału genetycznego kolejnym pokoleniom. Zaś aby się rozmnażać, musimy utrzymywać nasz organizm w dobrej kondycji i zdrowiu, a nasz materiał genetyczny musi pozostać nienaruszony. Analizując problem w szerszej perspektywie, widzimy, że zadaniem bariery immunologicznej każdego organizmu jest nie tylko chronienie nas przed chorobami, ale również chronienie gatunku przed wymarciem. Zapewniając bezpieczeństwo nam i naszym komórkom, układ immunologiczny umożliwia rozmnażanie i przekazywanie genetycznej tożsamości (jako gatunku oraz jako indywidualnych przedstawicieli) przyszłym pokoleniom.

Leave a Reply