Związek z szyszynką – dalszy opis

Już w 1978 roku naukowcy związani z Narodowym Instytutem Zdrowia sugerowali, że istnieje związek pomiędzy zanikiem funkcji szyszynki (spadkiem poziomu melatoniny) i rakiem sutka. Autorzy artykułu, opublikowanego w angielskim czasopiśmie medycznym „Lancet”, donieśli, że istnieje statystyczny związek pomiędzy występowaniem raka piersi a stopniem zwapnienia szyszynki, co można zbadać za pomocą rtg czaszki. W krajach, gdzie notuje się wysoki procent zwapnień szyszynki (na przykład USA) notuje się również wysoki procent zachorowań na raka sutka. I odwrotnie – w krajach, gdzie zwapnienia szyszynki (na przykład Japonia czy Nigeria) są stosunkowo rzadkie, odpowiednio niższy jest wskaźnik zachorowalności na raka. Naukowcy z Narodowego Instytutu Zdrowia ustalili również, że wydzielanie melatoniny jest stymulowane przez testosteron i estrogen oraz, że melatonina może oddziaływać wtórnie na układ dokrewny, kontrolując poziom obu tych hormonów. Na podstawie tych badań wywiedziono wnioski, że przyczyną, dla której młode kobiety rzadziej zapadają na raka piersi niż starsze, może być wyższy u nich poziom melatoniny.

Podobnie kobiety chore psychicznie leczone chlorpromazyną, która podnosi poziom melatoniny, rzadziej chorują na raka piersi niż reszta populacji. Także wczesne wystąpienie pierwszej miesiączki zwiększa ryzyko zachorowania na raka sutka z tego powodu, że dziewczęta o niższym poziomie melatoniny w organizmie mają skłonność do wcześniejszego rozpoczęcia miesiączkowania niż dziewczęta, u których poziom melatoniny jest wyższy. Otyłe kobiety są bardziej zagrożone rakiem sutka niż kobiety o normalnej wadze, bo u kobiet otyłych, jak zaobserwowano, występują przerwy w wytwarzaniu melatoniny.

Leave a Reply