Znaczenie szyszynki dla prawidłowego funkcjonowania organizmu

Mówiliśmy wiele o znaczeniu szyszynki dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Zajmiemy się teraz najważniejszą być może spośród jej wielu funkcji, jaką jest zapewnienie nam zdolności adaptacyjnych do otoczenia, w którym żyjemy. Utrzymywanie normalnej temperatury ciała jest bardzo ważne dla naszego przetrwania i jest także jednym z zadań szyszynki, które wykonuje poprzez regulowanie poziomu hormonu tarczycy. Ciepłokrwiste ssaki potrafią kontrolować temperaturę ciała i utrzymywać ją na poziomie normalnym niezależnie od klimatu. To właśnie dlatego my, ludzie, możemy równie dobrze żyć na Hawajach jak i na Islandii, podczas gdy wiele gatunków ptaków musi wraz z nastaniem chłodów odlatywać do miejsc o klimacie łagodniejszym. W przeciwieństwie do tych ptaków jesteśmy zaopatrzeni w wewnętrzny regulator, który w zależności od potrzeb albo zwiększa temperaturę naszych ciał, albo ją obniża. Co by się stało, gdybyśmy zostali pozbawieni tego regulatora? Pozwalając, by temperatura naszych ciał wzrosła powyżej pewnej strefy bezpieczeństwa. doprowadzilibyśmy do katastrofy. Wraz ze wzrostem temperatur}' musielibyśmy spalać energię w zbyt szybkim tempie, wytwarzając automatycznie za dużo ciepła. Nasze ciała, starając się ochłodzić, zaczęłyby wydzielać ogromne ilości cennych płynów w postaci potu, co z kolei doprowadziłoby do odwodnienia. To wszystko spowodowałoby nieodwracalne uszkodzenia mózgu i w efekcie ostatecznym – śmierć. Gdyby zaś pozwolić, by temperatura naszego ciała spadła poniżej dopuszczalnej normy, rezultatem byłaby także śmierć. Nasza przemiana materii uległaby znacznemu spowolnieniu, następnie najważniejsze układy organizmu nie miałyby wystarczających ilości energii, by móc pracować: mózg przestałby funkcjonować, serce przestałoby bić, a my zapadlibyśmy w śpiączkę i umarli.

W miarę postępującego procesu starzenia się utrzymanie naszych organizmów w stanie równowagi staje się coraz trudniejsze, gdyż szyszynka pracuje coraz gorzej. Nawet proste zadanie może okazać się wtedy dużym wyzwaniem. Przykładem może być choćby to, że starsi ludzie mają często trudności z przystosowaniem się do życia w innych warunkach. Za bardzo marzną w zimie, duszą się z gorąca latem. Spowodowane jest to gorszym funkcjonowaniem szyszynki i tarczycy. Starym ludziom zajmuje na ogół więcej czasu adaptacja do jakiejkolwiek zmiany w otoczeniu, bez względu na to, czy chodzi o zmiany temperatury, rozpoznawanie zapachów i smaków potraw, odpowiadanie na bodźce seksualne, zwalczanie zakażeń wirusowych czy nawet pamiętanie o porze snu. W pewnym sensie starość oznacza utratę zdolności przystosowawczych do otoczenia. Wynika to stąd, że szyszynka, ten regulator regulatorów, przestaje pełnić swoją funkcję.

Leave a Reply