Archive for Czerwiec 2015

Hormonalna terapia zastępcza a ryzyko zachorowania na raka

Jedną z wad hormonalnej terapii zastępczej jest to, że została ona powiązana z rakiem piersi, jajnika i trzonu macicy. Czemu? Hormony pełnią rolę chemicznych sygnałów: organizm wytwarza je w odpowiednich gruczołach, na przykład w przysadce mózgowej, następnie uwalnia je do krążącej krwi po to, by udzielić odpowiednich instrukcji innym częściom organizmu. Ponieważ te inne części naszego ciała są w stanie „usłyszeć” nadchodzące sygnały, zatem muszą mieć do tego wyspecjalizowane urządzenia, które nazywamy receptorami. Receptorem nazywamy takie miejsce, do którego dołącza się cząsteczka – chemiczny posłaniec, i dzięki któremu następuje przekazanie sygnału. Równie ważne jak estrogen są re- cep tory dla estrogenu. Bez nich nasz organizm w ogóle nie byłby w stanie odpowiedzieć na sygnał.

Czytaj dalej »

Starzenie się układu sercowo-naczyniowego

Sprawę można ująć w ten prosty sposób: nic nie postarza Cię szybciej niż brak dbałości o własne serce i naczynia. Ale też nic nie zatrzymuje skuteczniej młodości od utrzymywania układu sercowo-naczyniowego w zdrowiu. Więcej Amerykanów – i to zarówno kobiet jak i mężczyzn – umiera z powodu chorób układu sercowo-naczyniowe- go niż z jakiejkolwiek innej przyczyny. Zgodnie z aktualnymi danymi statystycznymi można przewidywać, że 50% z nas będzie ciężko dotknięte chorobą sercowo-naczyniową, a ponad 40% z nas umrze w jej przebiegu. Zawały serca, udary mózgu, wiele rodzajów schorzeń nerek, nawet choroba Alzheimera są w dużym stopniu spowodowane starzeniem się układu krążenia.

Czytaj dalej »

Już nigdy nie zapalę, czyli jak zerwać z nałogiem

Jeśli poważnie zdecydowałeś się na zerwanie z nałogiem palenia, być może właśnie przeczytanie tej książki zapoczątkuje Twoje działania. A może bądźmy bardziej precyzyjni – będzie to początek kolejnej już próby rzucenia palenia. U większości osób uzależnionych od tytoniu i rzucanie, i powrót do palenia są pewnego rodzaju rutyną. Powiedzmy, że przestajesz palić. Przez parę dni, tygodni czy miesięcy zmagasz się z nałogiem. Potem dopada Cię głód nikotynowy i decydujesz: „A może zapalę jednego?” Tak też robisz i okazuje się, że już wróciłeś do nałogu, znów palisz tyle co dawniej. Ponieważ ta książka poświęcona jest raczej procesom starzenia, nie zaś sposobom zerwania z nałogiem, nie zamierzam wdawać się tutaj w szczegółowe opisy, jak sobie poradzić z rzuceniem palenia. Jeśli poważnie myślisz o zerwaniu z nałogiem – naradź się ze swoim lekarzem. Istnieje bardzo wiele ośrodków, których zadaniem jest ułatwienie rzucenia palenia, istnieje też wiele źródeł informacji. Można zdecydować się nawet na leczenie w klinice, w warunkach szpitalnych, można korzystać z pomocy grup wsparcia, które działają na Twoim terenie. Możesz nabyć parę książek poświęconych rzucaniu palenia. Możesz też zdecydować się na stosowanie plastrów nikotynowych lub gum do żucia z nikotyną. Każdy znajdzie metodę dla siebie najskuteczniejszą. Zacznij myśleć o rzuceniu palenia jak o działaniu, które spowolnia procesy starzenia się, a jest o co walczyć: zyskasz osiem lat, jeśli tylko pozbędziesz się tego właśnie nałogu.

Czytaj dalej »

Zanieczyszczenie powietrza

Niezwykle często powodującym zanieczyszczenie powietrza w budynkach jest występujący i w naturze gaz, radon, który jest substancją rakotwórczą. Radon powstaje wskutek rozpadu radu i uranu w ziemi, przenika do budynków właśnie z gruntu, na którym stoją. W 1995 roku w Journal ojthe National Cancer Institute ukazał się raport, w którym oszacowano, że narażenie na radon jest przyczyną około 10% zgonów z powodu raka płuc. W nowszym raporcie National Research Council (NRC) zwiększono ten odsetek nawet do dwunastu procent. W publikacji tej ukazała się także informacja, że narażone są przede wszystkim osoby palące papierosy, ponieważ dym tytoniowy i radon współdziałają ze sobą. W publikacji NRC oszacowano, że w około 6% amerykańskich domów koncentracja radonu w powietrzu jest bardzo wysoka. W jaki sposób można się dowiedzieć, czy właśnie Twój dom nie jest budynkiem o bardzo wysokiej koncentracji radonu? W USA, za pięćdziesiąt dolarów, można nabyć w sklepie z narzędziami zestaw do wykrywania tego gazu. Zdecyduj się na kupno zestawu z atestem EPA lub atestem stanowym. Najlepsze są testy typu „alpha-track” lub „electret”, za ich pomocą oceniasz koncentracje radonu w pomieszczeniu przez dziewięćdziesiąt dni. Urządzenia te dają lepsze pojęcie o zanieczyszczeniu od urządzeń o krótkim czasie działania, które nie pozwalają na prześledzenie zmian stężenia radonu w czasie, a koncentracja tego gazu zmienia się zależnie od pór roku.

Czytaj dalej »

Melatonina a chemioterapia – dalszy opis

Jednym z problemów w chemioterapii jest to, że leczenie jest prawie tak samo niszczące jak choroba. Leki chemioterapeutyczne muszą być na tyle silne, by mogły zwalczyć komórki nowotworowe, jednak bardzo często „przy okazji” rozkładają także komórki zdrowe. Dla przykładu, niektóre leki przeciwrakowe są w stanie doprowadzić do rozpadu komórek krwiotwórczych w szpiku kostnym, co może spowodować ciężką anemię i wywołać prawie zupełnie zniszczenie układu immunologicznego. Zbadaliśmy, czy melatonina jest w stanie zabezpieczyć szpik kostny przed tego typu uszkodzeniami. Wraz z Władimirem Lesniko- wem z Sankt Petersburga sprawdziliśmy toksyczny wpływ różnych składników leków chemioterapeutycznych na szpik kostny myszy. Umieściliśmy komórki szpiku w probówce i zmieszaliśmy go z różnymi lekami przeciwrakowymi. Wynik doświadczenia dowodzi, że melatonina chroni komórki szpiku przed niszczącym działaniem chemioterapeutyków. Jest to kolejna, warta dalszych badań zaleta melatoniny.

Czytaj dalej »

Melatonina: wpływ na aktywność seksualną cz. II

Okres snu zimowego u zwierząt jest również regulowany przez szyszynkę. Podczas snu zimowego wszystkie funkcje organizmu zwierzęcia ulegają spowolnieniu. podobnie jak dzieje się to podczas snu u ludzi. Temperatura ciała się obniża, spada częstotliwość pracy serca, komórki wytwarzają mniej energii i w konsekwencji zwierzę pogrąża się w głębokim, kilkumiesięcznym śnie. Wiele gatunków zwierząt parzy się przed zapadnięciem w taki sen, by ich młode mogły urodzić się na wiosnę. Aby przetrwać długie miesiące zimowego snu, zwierzęta gromadzą duże zapasy tłuszczu – w ten sposób zapewniają organizmowi odpowiednią dawkę energii, niezbędną do podtrzymania wszystkich funkcji życiowych. Melatonina decyduje o tym, w jaki sposób i kiedy te zgromadzone zapasy są zużywane. Na krótko przed porą przebudzenia zwierzę zaczyna spalać tłuszcz w przyspieszonym tempie. I właśnie to przyspieszone spalanie tłuszczu jest sygnałem, że czas się obudzić.

Czytaj dalej »

Zegar biologiczny – dalszy opis

Zawsze uważałem, że prawdziwy naukowiec musi mieć coś więcej niż tylko doskonałe przygotowanie teoretyczne. Oczywiście, należy precyzyjnie obmyślić i zaplanować doświadczenia, trzeba wiedzieć jak je przeprowadzić, jak właściwie zarejestrować i zinterpretować dane. ale ktoś, kto opanował tylko takie umiejętności, może wykonać tylko połowę zadania. Prawdziwy badacz musi posiadać pewne cechy filozofa. Innymi słowy, sądzę, że zbieranie i opisywanie wyników nie wystarczy. Po zakończeniu doświadczenia i analizie wniosków trzeba zatrzymać się na chwilę i zastanowić nad czymś, co można by określić jako całościowy ogląd. Niezmiernie ważne jest. by umieć przejść od szczegółu do ogółu. Jest to proces syntetyzowania, bądź też łączenia i porównywania wyników i konkluzji w celu opracowania spójnej teorii lub wyjaśnienia badanego zjawiska.

Czytaj dalej »

Od nauki do Ciebie: jak pozostać młodym

Program RealAge to sposób na zmierzenie postępu procesu starzenia. Wprowadzając w życie rady niniejszej książki, będziesz w stanie spowolnić ten proces, czasem nawet odwrócić go. W rozdziale drugim wytłumaczę, w jaki sposób można obliczyć prawdziwy wiek i omówię, jaka wiedza stoi za suchymi liczbami. Będziesz miał możność obliczenia prawdziwego wieku na dwa sposoby (stosując zamieszczony w książce arkusz lub – bardziej dokładnie – korzystając z programu komputerowego RealAge, który zamieściliśmy [w j. ang.] w witrynie internetowej, pod adresem www.ReaIAge.com). Oba sposoby pozwolą Ci nie tylko poczynić odpowiednie obliczenia, które charakteryzują Cię indywidualnie, ale umożliwią także porównać Twój stan zdrowia ze stanem przeciętnego równolatka. Obliczenia prawdziwego wieku pozwolą także oszacować, jakie ryzyko niosą ze sobą szkodliwe dla zdrowia zachowania. Ostatecznie obliczasz swój prawdziwy wiek. wiek, który w sposób szczególny charakteryzuje Twoją osobę. Jeśli zdecydujesz się na działania, które będą zmieniać Twój prawdziwy wiek (na przykład co rano będziesz jadł śniadanie), będziesz mógł go na nowo oszacować. Każde nowe wyliczenie możesz zachowywać na piśmie, by przyglądać się z zadowoleniem, jak znikają kolejne lata.

Czytaj dalej »

Podatność na łamanie kości

Tradycyjnie uważa się, że mężczyźni są zdecydowanie mniej podatni od kobiet na złamania kości. Ocenia się, że od 5 do 10% mężczyzn powyżej sześćdziesiątego piątego roku życia doznało tego rodzaju urazu. Ponieważ dawniej mężczyźni żyli krócej niż kobiety, nie wiemy, w jakim stopniu, wraz z dalszym starzeniem się organizmu, będzie się zachowywała u tych pierwszych tkanka kostna. Wydaje się, że i mężczyźni wraz ze starzeniem się tracą masę kostną, choć przed rozpoczęciem tego procesu mają gęstsze od kobiet kości. Przewiduję, że wskutek wydłużenia się życia mężczyzn coraz większym problemem stanie się dla nich utrata masy kostnej i złamania patologiczne.

Czytaj dalej »

Ogólne zasady stosowania witamin

Zanim przejdziemy do szczegółowego omawiania, które z witamin powinieneś przyjmować, a których unikać, sądzę, że warto zająć się pewnymi ogólnymi zasadami dotyczącymi przyjmowania witamin. Stwierdzenie, że zalecenia lekarzy zajmujących się medycyną konwencjonalną różnią się od zaleceń osób parających się medycyną alternatywną, to nazbyt delikatne ujęcie tematu. Od dawna toczy się dysputa między tymi dwoma środowiskami. Istotnie, zagadnienie jest bardzo skomplikowane, proszę zatem pozwolić mi zwrócić uwagę na kilka zasadniczych zagadnień, dzięki czemu lepiej będzie można zrozumieć i rozstrzygnąć ten spór. To nie jest tak, że medycyna konwencjonalna uważa, iż medycyna niekonwencjonalna w ogóle nie daje pozytywnych efektów. Jednak lekarze parający się medycyną konwencjonalną, nim zdecydują się polecić jakąś metodę, lubią dysponować przekonywającymi i silnymi dowodami na to, że dany sposób leczenia istotnie pomaga pacjentom.

Czytaj dalej »

Powstanie guza nowotworowego

Gdzieś pomiędzy nieszkodliwymi mutacjami a mutacjami letalny- mi, inaczej śmiertelnymi, mieści się trzecia klasa mutacji, to jest takie zmiany aparatu genetycznego komórki, których skutkiem jest powstanie guza nowotworowego. Te rzadko powstające mutacje, których skutkiem jest rozrost złośliwy, każą komórce wzrastać i dzielić się w sposób niekontrolowany. Twój organizm rozporządza systemem kontroli, dzięki któremu ilość komórek w Twoim ciele pozostaje mniej więcej stała. Geny, których zadaniem jest regulacja procesów podziałów komórkowych, są zwane genami cyklu komórkowego, ponieważ mówią one komórce, kiedy ma się dzielić, kiedy wzrastać, kiedy znów przystąpić do podziału. Niektóre z tych genów regulujących cykl komórkowy nazywamy „strażnikami genomu”. Ich zadaniem jest sprawdzanie nici DNA w czasie replikacji, by upewnić się, czy nie doszło do jakiejś mutacji. Jeśli pojawiła się mutacja, zadaniem tych genów jest naprawa nici DNA, jeśli zaś jest to niemożliwe, mają one zabić komórkę. Kilka z takich genów nadzorujących cykl komórkowy i genów będących strażnikiem genomu nosi nazwę onko- genu (genu nowotworowego), ponieważ mutacje w obrębie tych właśnie genów powiązano z powstaniem nowotworu złośliwego. Jeśli zadaniem jakiegoś genu jest nakazanie komórce zatrzymanie wzrostu, a przestanie on działać prawidłowo – to jest dojdzie w jego obrębie do mutacji – komórka zaczyna wzrastać w sposób niepohamowany i dzieli się szybciej niż powinna. Co więcej – wszystkie komórki potomne dziedziczą tę samą mutację i wymykają się spod kontroli organizmu. Efekt ten zwielokrotnia się i wkrótce powstaje masa nieprawidłowych wciąż dzielących się komórek, tworzy się szybko wzrastająca tkanka nowotworowa, innymi słowy guz złośliwy.

Czytaj dalej »