Archive for Wrzesień 2015

MELATONINA: POWRÓT DO MŁODOŚCI

Czy pamiętacie, gdy na początku naszej wspólnej wędrówki poprosiliśmy, by każde z was wyobraziło sobie siebie jako „starego człowieka”? Wyczarowaliście wtedy obraz kogoś zniszczonego, wątłego i zniedołężniałego.

Czytaj dalej »

Wyniki doświadczeń z przeszczepem szyszynki

Wyniki doświadczeń z przeszczepem szyszynki wzmogły nasze zainteresowanie tym gruczołem i wzmocniły przekonanie, że pełni on nie tylko kluczową rolę w procesach starzenia się, ale że jest tym właśnie poszukiwanym przez nas biologicznym zegarem. Obserwowaliśmy proces przywracania młodości zwierzętom, które przeszły transplantację szyszynki. Jednakże zdawaliśmy sobie sprawę, że wciąż szukamy. Nauka wymaga dowodów i niezaprzeczalnych teorii, musieliśmy więc odpowiedzieć na wiele jeszcze pytań, by móc ostatecznie stwierdzić, że to szyszynka i tylko szyszynka jest odpowiedzialna za naszą starość.

Czytaj dalej »

Jak zapobiegać rakowi

Staraliśmy się pokazać, jak obiecująca jest perspektywa wykorzystania melatoniny do walki z rakiem i do jakiego stopnia jest już stosowana w praktyce terapeutycznej. Ponieważ na podstawie naszych wywodów mogliście odnieść wrażenie, że zachorowanie na raka jest właściwie nieuniknione, chcielibyśmy zakończyć ten rozdział stanowczym stwierdzeniem, że tak nie jest. Rak jest chorobą, której można zapobiegać i nie jest to tylko nasza opinia. Zdaniem Narodowego Instytutu Raka, już tylko w Stanach Zjednoczonych można bez większego trudu zapobiec ponad połowie przypadków zachorowania na raka poprzez proste zmiany stylu życia i diety. Można znacząco zredukować ryzyko przez rezygnację z palenia papierosów, i trzeba pamiętać o diecie, której podstawowy składnik powinny stanowić owoce i warzywa. Zawierają bowiem błonnik i szereg ważnych składników zwanych fitochemikaliami, które zwalczają raka na różne sposoby i w najróżniejszych stadiach. Nie musimy dodawać, że my sami (autorzy tej książki) jemy duże ilości tych produktów i staramy się żyć zdrowo, a najważniejsze, że obaj, jak już wspominaliśmy, bierzemy melatoninę. Melatonina – jak staraliśmy się pokazać – zwalcza raka na różnych frontach. Po pierwsze – wzmacnia nasz układ immunologiczny: po drugie – może przerwać rozrost i rozprzestrzenianie się istniejącego już nowotworu, może także osłabić działanie hormonów, powodujących określone formy raka, w tym raka sutka i prostaty. Melatonina jest wielostronnym związkiem chemicznym, który pomoże ludziom żyć bez raka.

Czytaj dalej »

Russell Reiter i jego teoria

Niektóre badania in vitro (poza organizmem) prowadzone nad rakiem sutka u człowieka wykazują, że pole elektromagnetyczne może wyzwolić wzrost komórek nowotworowych poprzez blokadę antyrakowego działania melatoniny. W eksperymencie przeprowadzonym na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley umieszczono mieszaninę estrogenozależnych komórek ludzkiego raka sutka i melatoniny w polu elektromagnetycznym o wartości sześćdziesięciu herców, czyli zbliżonej do wytwarzanej przez linie wysokiego napięcia i sprzęty domowego użytku. Okazało się, że pole elektromagnetyczne przeszkodziło melatoninie w hamowaniu wzrostu komórek rakowych. Czy wynik ten oznacza ostatecznie, że pole elektromagnetyczne może, poprzez hamowanie działania melatoniny, powodować u ludzi raka sutka? Nie wiemy. Jeszcze bardziej komplikuje sprawę fakt, że w kilku doświadczeniach na zwierzętach stwierdzono, iż brak kontaktu z polem elektromagnetycznym nie zapobiega rakowi sutka.

Czytaj dalej »

Przeciwciała mają znakomitą pamięć

Inne limfocyty, zwane limfocytami B lub komórkami B, produkują proteiny zwane przeciwciałami lub immunoglobulinami. Kiedy do organizmu dostanie się obca substancja albo antygen, komórki B reagują natychmiast wytwarzaniem przeciwciał, wiążących się z agresorami. Jeśli okaże się. że to za mało, by powstrzymać zakażenie, do działania wkraczają inne komórki odpornościowe. Organizm jest w stanie wytworzyć tysiące przeciwciał, któtych celem jest wyszukiwanie i niszczenie konkretnego antygenu.

Czytaj dalej »

Grasica nie jest zegarem biologicznym

Podobnie jak inni naukowcy skłonny byłem przychylić się do tezy, że musi istnieć jakiś centralny „przełącznik”, który uruchamia procesy starzenia się. Wtedy wprowadziliśmy termin zegara biologicznego, choć nie wiedzieliśmy jeszcze, w którym z układów organizmu należy go szukać. Niektórzy z moich kolegów sugerowali, że jest nim właśnie grasica. Ja jednak nie byłem przekonany.

Czytaj dalej »

Melatonina a cynk

Cynk jest bardzo ważnym elementem układu immunologicznego i badania wykazały, że wielu starszych ludzi cierpi na jego niedobór. Czasem powodem jest niedobór cynku w diecie, częściej jednak problem polega na tym, że starszy organizm traci zdolność wchłaniania niezbędnych dla jego funkcjonowania substancji. Dieta uboga w cynk może u starszych zwierząt spowodować osłabienie aktywności komórek T i wywołać obniżenie się poziomu hormonów tarczycy, oba zaś te zjawiska mogą spowodować poważne zaburzenia układu immunologicznego.

Czytaj dalej »

Związek z szyszynką – dalszy opis

Już w 1978 roku naukowcy związani z Narodowym Instytutem Zdrowia sugerowali, że istnieje związek pomiędzy zanikiem funkcji szyszynki (spadkiem poziomu melatoniny) i rakiem sutka. Autorzy artykułu, opublikowanego w angielskim czasopiśmie medycznym „Lancet”, donieśli, że istnieje statystyczny związek pomiędzy występowaniem raka piersi a stopniem zwapnienia szyszynki, co można zbadać za pomocą rtg czaszki. W krajach, gdzie notuje się wysoki procent zwapnień szyszynki (na przykład USA) notuje się również wysoki procent zachorowań na raka sutka. I odwrotnie – w krajach, gdzie zwapnienia szyszynki (na przykład Japonia czy Nigeria) są stosunkowo rzadkie, odpowiednio niższy jest wskaźnik zachorowalności na raka. Naukowcy z Narodowego Instytutu Zdrowia ustalili również, że wydzielanie melatoniny jest stymulowane przez testosteron i estrogen oraz, że melatonina może oddziaływać wtórnie na układ dokrewny, kontrolując poziom obu tych hormonów. Na podstawie tych badań wywiedziono wnioski, że przyczyną, dla której młode kobiety rzadziej zapadają na raka piersi niż starsze, może być wyższy u nich poziom melatoniny.

Czytaj dalej »

Tarczyca a odporność

Gruczoł tarczowy jest zlokalizowany w przedniej dolnej części szyi, nad grasicą. Wytwarza hormony zwiększające produkcję komórek T, jest więc istotnym ogniwem naszego łańcucha immunologicznego. Ludzie z upośledzoną tarczycą są bardziej podatni na zakażenia. Nasze badania wykazały, że zarówno podawanie myszom melatoniny, jak i przeszczepianie starszym osobnikom młodych grasic może odmłodzić tarczycę. Ponieważ poprawa pracy tarczycy ma pozytywny wpływ na odporność organizmu, mamy tu do czynienia z kolejnym dowodem na to, że melatonina pomaga układowi immunologicznemu w zachowaniu sprawności i skuteczności.

Czytaj dalej »

Lissoni i jego eksperyment – dalszy opis

Jedno z najciekawszych doświadczeń Lissoniego wykazało związek pomiędzy poziomem melatoniny a reakcją organizmu na terapię antyrakową. Lissoni zbadał u czterdziestu dwóch osób poziom melatoniny przed chemioterapią oraz w cztery tygodnie po jej zakończeniu. Porównując wyniki, odkrył korelację pomiędzy poprawą zdrowia pacjenta a wzrostem poziomu melatoniny. Spośród szesnastu osób, u których stwierdzono zwiększoną produkcję melatoniny. u dwunastu nowotwór się zmniejszył, u pozostałych jego rozwój został zahamowany. Spośród dwudziestu sześciu pacjentów, u których zaobserwowano spadek poziomu melatoniny, tylko u dwóch stwierdzono jakiekolwiek wskaźniki poprawy. Tak więc, być może, poziom melatoniny we krwi może być dla nas wskaźnikiem, który pomoże prognozować przebieg choroby u naszych pacjentów.

Czytaj dalej »

SZYSZYNKA: TWOJE TRZECIE OKO

Szyszynka jest zegarem ciała, wewnętrznym czasomierzem kontrolującym proces starzenia się organizmu. Wydziela hormon, zwany melatoniną, który przekazuje innym organom instrukcje dotyczące przebiegu procesu starzenia. Starzejemy się, ponieważ tak każe szyszynka. I nie ma w tym nic dziwnego, bo niemal wszystkie ważne funkcje naszego ciała są w jakimś stopniu regulowane przez szyszynkę. Gruczoł ten jest regulatorem całego układu endokrynologu cznego, a jego hormony zarządzają wszystkimi funkcjami organizmu, włącznie ze snem. wzrostem i rozwojem płciowym. Widać stąd, że szyszynka wywiera ogromny wpływ na każdą dziedzinę naszego życia i prawdopodobnie niezmiennie pełni tę funkcję od chwili, gdy człowiek pojawił się na Ziemi. Krótko mówiąc, to temu niewielkiemu, pracowitemu gruczołowi zawdzięczamy nasze życie.

Czytaj dalej »