Archive for 07/21/2015

Zapobieganie wypadkom: chroń swoją młodość

W 1994 roku około 150 tysięcy Amerykanów zmarło wskutek doznanych urazów. 61% tych zgonów uznano za przypadkowe, a spośród nich aż osiemdziesięciu procentom można było zapobiec. Zgodnie z danymi National Center for Health Statistics przypadkowe zatrucia (przede wszystkim przedawkowanie leków), wypadki spowodowane przez pojazdy mechaniczne i wreszcie wypadki z bronią palną są kolejno pierwszą, drugą i trzecią co do częstości przyczyną śmierci dorosłych Amerykanów w wieku od trzydziestu pięciu do czterdziestu pięciu lat. Wypadki spowodowane przez pojazdy mechaniczne są trzecią co do częstości przyczyną zgonów Amerykanów przed ukończeniem sześćdziesiątego piątego roku życia. Corocznie w wypadkach takich ginie 45 750 Amerykanów, pól miliona zaś odnosi poważne obrażenia.

Czytaj dalej »