Eksperyment z samcami

Wyniki tego eksperymentu potwierdzało kolejne odkrycie. Spostrzegliśmy, że nastąpiła wyraźna poprawa, jeżeli chodzi o wielkość i sprawność narządów płciowych u myszy otrzymujących melatoninę. U samic jajniki (w których produkowane są hormony płciowe) wraz z wiekiem zazwyczaj się kurczą, podobnie jak u kobiet po menopauzie. Jednakże jajniki samic leczonych melatoniną zachowały wielkość gruczołów płciowych młodych myszy. W wieku dwudziestu czterech miesięcy [siedemdziesiąt pięć lat u ludzi) jajniki tych myszy ważyły dwa razy tyle. co jajniki myszy, którym melatoniny nie podawano. Wynik tego doświadczenia prowadził do ogólnego wniosku, iż myszy poddane kuracji melatoniną zachowują znaczną część swoich młodzieńczych funkcji płciowych.

Eksperyment z samcami wskazywał na to samo. Jądra samca (gruczoły, w których dokonuje się spermatogeneza oraz wytwarzany jest testosteron) również kurczą się z wiekiem. Testy dowiodły, że u osobników leczonych melatoniną jądra nie kurczyły się i można je było porównać do gruczołów płciowych znacznie młodszych zwierząt.

Jesteśmy zdania, że istnieje bezpośredni związek między stanem organów płciowych a poziomem aktywności płciowej. Wynika stąd, że melatonina znacznie opóźnia wygasanie funkcji płciowych i zdolności do rozmnażania, co jest nieodłącznie wiązane z procesami starzenia się. Hormon ten ma działanie pobudzające płciowo.

Według mnie były to najbardziej niezwykłe odkrycia. I nie tylko dlatego, że jak wykazały doświadczenia, melatonina wpływa pobudzająco na życie płciowe starszych osobników, i również nie dlatego, że eksperymenty te potwierdziły wyrażoną tu wcześniej opinię, że układy immunologiczny i dokrewny są ze sobą ściśle powiązane, ale głównie z tego powodu, że oprócz samego wydłużenia życia, byliśmy w stanie utrzymać organizm aż do końca w dobrej kondycji.

Leave a Reply