RealAge – kontynuacja

Będziesz musiał znać wartości swojego ciśnienia tętniczego, częstość pulsu, wagę, wzrost, poziom cholesterolu w surowicy (chodzi tutaj zarówno o całkowity poziom cholesterolu, jak i o poziom frakcji HDL), będziesz musiał też podać, jakie ilości witamin i innych dodatków dietetycznych przyjmujesz. (Jeśli te wartości są Ci nie znane, program komputerowy wprowadzi w to miejsce wartości średnie dla Twojej grupy wiekowej i płci, po ich poznaniu możesz skorygować kwestionariusz). Ostateczne obliczenia rzadko zajmują więcej niż dwie minuty. Po przeprowadzeniu obliczeń na monitorze komputera ukazuje się szereg dobranych, szczególnie pod kątem Twojego stanu zdrowia i nawyków, wskazówek, jak skonstruować program redukcji prawdziwego wieku. Te rekomendacje to szereg propozycji zmian w zachowaniu, dzięki którym będziesz miał okazję odmłodnieć. Na tym etapie dowiesz się także, w jaki sposób dana zmiana wpłynie na Twój prawdziwy' wiek. Za pomocą myszy komputera wybierz takie zmiany, na które byś się decydował. Komputer ponownie przeliczy prawdziwy wiek i odpowie na pytanie, jak zmieni się on wówczas, gdy wprowadzisz zmiany w życie. Dzięki temu staniesz się świadom tego, w jaki sposób wybory, których dokonujesz w życiu, wpływają na Twój organizm. Komputer pozwoli także oszacować, jakie będą zyski z trzymania się planu redukcji prawdziwego wieku po trzech miesiącach, po roku i po trzech latach.

Modyfikuj swoje wybory po to, by sprawdzić, jaka kombinacja zachowań ujmie Ci najwięcej lat. Teraz już będziesz w stanie w pełni świadomie decydować się na określone postępowanie. Możesz postanowić, którą z zaproponowanych strategii odmłodzenia się jesteś w stanie wprowadzić w życie i jaka będzie kolejność dokonywania zmian. Możesz opracować taką strategię odmłodzenia się, jaka będzie Ci odpowiadać. Ostatecznie powstały plan jest zachowany w pamięci komputera i masz do niego dostęp po podaniu hasła tak często, jak sobie tego życzysz. Zamiast uprawiać sport w nadziei, że za dwadzieścia lat zaczniesz z tego odnosić korzyści, możesz sprawdzić, jakie korzyści płyną dla Ciebie z takiego zachowania już teraz.

Leave a Reply