RealAge

Jeśli masz dostęp do komputera i Internetu, możesz skorzystać z programu RealAge, który pracuje w trybie on-line. W tym celu połącz się z Internatem i odszukaj witrynę RealAge. Nasz adres to: www.RealAge.com. Kiedy już połączysz się z naszą stroną, zacznij wypełniać kwestionariusz zgodnie ze wskazówkami. Na zakończenie program wyliczy Twój prawdziwy wiek.

Korzystanie z naszej witryny jest bezpłatne (firma obiecała, że przynajmniej przez rok od ukazania się angielskiego wydania tej książki usługa pozostanie bezpłatna). W programie RealAge zostaną zachowane wprowadzone dane i będziesz mógł z nich korzystać tak często, jak będziesz chciał. Wszystkie dane o Tobie są w pełni poufne i można mieć do nich dostęp jedynie po podaniu wybranego przez Ciebie hasła. Jeśli wprowadzisz w życie jakieś działania, których celem będzie odmłodzenie organizmu (plan takich działań jest przedstawiony w rozdziale trzecim), możesz zapisać w programie wszelkie zmiany i śledzić postępy – patrzeć jak, dosłownie, stajesz się o całe lata młodszy.

Zastosowanie programu komputerowego RealAge to najprostszy i zarazem najdokładniejszy sposób na wyliczenie prawdziwego wieku. Rozwiązanie w komputerze testu zajmuje około trzydziestu pięciu minut, po których uzyskujesz gotową liczbę – prawdziwy wiek.

Leave a Reply