Lissoni i jego eksperyment – dalszy opis

Jedno z najciekawszych doświadczeń Lissoniego wykazało związek pomiędzy poziomem melatoniny a reakcją organizmu na terapię antyrakową. Lissoni zbadał u czterdziestu dwóch osób poziom melatoniny przed chemioterapią oraz w cztery tygodnie po jej zakończeniu. Porównując wyniki, odkrył korelację pomiędzy poprawą zdrowia pacjenta a wzrostem poziomu melatoniny. Spośród szesnastu osób, u których stwierdzono zwiększoną produkcję melatoniny. u dwunastu nowotwór się zmniejszył, u pozostałych jego rozwój został zahamowany. Spośród dwudziestu sześciu pacjentów, u których zaobserwowano spadek poziomu melatoniny, tylko u dwóch stwierdzono jakiekolwiek wskaźniki poprawy. Tak więc, być może, poziom melatoniny we krwi może być dla nas wskaźnikiem, który pomoże prognozować przebieg choroby u naszych pacjentów.

Poza pracami Lissoniego, istnieje więcej przykładów dokumentujących, w jaki sposób melatonina może wspomóc działanie tradycyjnej chemioterapii i ograniczyć jej fatalne często skutki uboczne. Pod kierunkiem doktora Bruna Neri, zespół naukowców z Uniwersytetu Florenckiego zbadał działanie mieszanki melatoniny i innego leku przeciwrakowego – ludzkiego interferonu limfoblastoi- dowego (HLI). HLI jest naturalną proteiną, która może zabijać wirusy i komórki nowotworowe, jednak i ta substancja powoduje trudne do zniesienia efekty uboczne [m.in. gorączkę, dreszcze i bóle mięśni). Dwudziestu jeden chorym podano mieszankę melatoniny i HLI. Stwierdzono u nich wcześniej nowotwór nerek – szczególnie złośliwą formę raka, rozwijającą się niezwykle szybko i zazwyczaj nie reagującą na chemioterapię. Choć we wcześniejszych badaniach HLI okazało się niezbyt efektywne terapeutycznie, to połączone z melatoniną wykazało zwiększoną skuteczność i mniejsze skutki uboczne. U trzech pacjentów nowotwór zniknął całkowicie (choć dopiero badania kontrolne będą w stanie wykazać trwałość skutków), u czterech nastąpiła częściowa remisja. Obecnie, gdy piszemy tę książkę, Neri prowadzi szeroko zakrojone badania, które mają dać nam odpowiedź, czy mieszanka HLI i melatoniny jest skutecznym lekiem w terapii tej szczególnie trudnej formy raka.

Leave a Reply