Ocena skutków terapeutycznych melatoniny

Badania przeprowadzone w Narodowym Instytucie Zdrowia zachęciły naukowców do bliższego przyjrzenia się skutkom terapeutycznym melatoniny w leczeniu nowotworów. Jako pierwsze postawiono pytanie, czy melatonina może rzeczywiście zahamować rozwój raka sutka. Badania wykazały na przykład, że kobiety niewidome, których organizmy generalnie charakteryzują się wyższym poziomem melatoniny, są znacznie mniej zagrożone tym typem nowotworu. Steven M. Hill i David E. Blask z uniwersytetu stanowego w Arizonie przetestowali wpływ melatoniny na pobraną z tkanki hodowlę wrażliwych na estrogen komórek nowotworu piersi (MCF-7). Okazało się, że melatonina hamuje ich wzrost nawet do 78 procent. Inne badania dowiodły, że melatonina może zatrzymać wzrost także i innych rodzajów komórek nowotworowych, choć wniosek dotyczył prób prowadzonych „w probówkach”.

Doświadczenia na zwierzętach laboratoryjnych również przyniosły pozytywne wyniki. Wykazano, że melatonina powstrzymuje wzrost raka sutka u badanych osobników, co jest wnioskiem znaczącym, ponieważ rak w organizmie zwierzęcym rozwija się tak samo jak w organizmie ludzkim. Jedną z powszechnych metod stosowanych do oceny skuteczności terapeutycznej nowej metody jest podanie zwierzęciu karcynogenu, a potem środka, sprawdzanego jako ewentualne antidotum. Badanym zwierzętom podawano karcynogeny, które powodują nowotwory sutków u myszy, szczurów i chomików. Potem podawano melatoninę. W większości przypadków udało się zapobiec powstaniu raka, albo znacząco zahamować jego rozwój.

Leave a Reply