Archive for 05/12/2015

RealAge

Jeśli masz dostęp do komputera i Internetu, możesz skorzystać z programu RealAge, który pracuje w trybie on-line. W tym celu połącz się z Internatem i odszukaj witrynę RealAge. Nasz adres to: www.RealAge.com. Kiedy już połączysz się z naszą stroną, zacznij wypełniać kwestionariusz zgodnie ze wskazówkami. Na zakończenie program wyliczy Twój prawdziwy wiek.

Czytaj dalej »

Lissoni i jego eksperyment

Kilka najciekawszych prac dotyczących związków między melatoniną a powstawaniem i rozwojem nowotworów zostało przeprowadzonych poza granicami Stanów Zjednoczonych – w szpitalu San Gerardo w Monzie we Włoszech. Tu właśnie nasz przyjaciel, doktor Paoli Lissoni, wybitny onkolog, przeprowadził kilka szczególnie obiecujących badań z wykorzystaniem melatoniny. Zespół Lissoniego użył melatoniny zarówno jako wyłącznego, jedynego leku w terapii raka, jak i leku wspomagającego. W obu przypadkach wyniki okazały się bardzo zachęcające.

Czytaj dalej »