Odmładzające działanie melatoniny

Myślę, że bez obaw można stwierdzić, iż osiągnęliśmy wiele. Udało nam się odwrócić proces starzenia u badanych zwierząt oraz wydłużyć ich życie o prawie jedną trzecią. Wszystkie zachowały do końca witalność i zdrowie. Poza tym, doświadczenie to pozwoliło wzbogacić naszą wiedzę na temat samego procesu starzenia się. Eksperyment dowiódł, że choroba nie jest nieodłączną częścią starości i że możliwe jest nie tylko wydłużenie życia, ale także utrzymanie organizmu w doskonałej kondycji aż do śmierci. Postępująca degradacja zdro wia fizycznego i psychicznego, nieodmiennie łączona z zaawansowanym wiekiem, wcale nie musi występować. Melatonina jest w stanie pomóc.

Aby udokumentować niezwykłe odmładzające działanie melatoniny, nie opieraliśmy się w naszym eksperymencie wyłącznie na czynniku czasu. Przeprowadziliśmy serię testów, by zebrać bardziej obiektywne i bezstronne dane. Wiedzieliśmy, że zwierzęta, którym podawano melatoninę, już na pierwszy rzut oka wydawały się znacznie zdrowsze i silniejsze: chcieliśmy jednak uzyskać bardziej konkretne dowody na ich odmłodzenie. Przeprowadziliśmy zatem testy odpornościowe. gdyż wiadomo, że z wiekiem organizm coraz słabiej zwalcza czynniki chorobotwórcze. Jeśli podawanie dodatkowych dawek melatoniny mogło sprawić, że odporność typowa dla wieku starczego znacznie by wzrosła, byłby to ostateczny dowód odmłodzenia całego organizmu. Nasz test był następujący: istnieje pewien środek chemiczny, który wcierany w skórę młodych myszy wywołuje zaczerwienienie, natomiast u starszych zwierząt nie powoduje żadnej reakcji. Przyczyna, dla której starsze myszy nie reagują, wynika stąd, że reakcja odpornościowa starszych organizmów jest w znacznym stopniu osłabiona. Wcieraliśmy preparat w skórę myszy z obu badanych grup. U tych myszy, którym nie podawano melatoniny, skutki były takie, jakie zwykle obserwowano u starszych osobników. Nie wystąpiły żadne oznaki stanu zapalnego skóry. Innymi słowy, reakcja była dokładnie taka, jakiej spodziewano się u myszy w tak zaawansowanym wieku. Natomiast u osobników z drugiej grupy zaobserwowano szybką i silną reakcję immunologiczną, podobną do tej, jaka występuje u znacznie młodszych zwierząt. Test dowiódł zatem, że reakcja odpornościowa u myszy, którym podawano melatoninę, wróciła do poziomu reprezentowanego zazwyczaj przez organizmy młode. Chcieliśmy jednak uzyskać jeszcze więcej dowodów.

Leave a Reply