Choroby przenoszone drogą płciową: ciemna strona seksu cz. II

Mimo że istotnie najbardziej boimy się zarażenia AIDS, nie powinniśmy zapominać i o innych chorobach. Zgodnie z danymi szacunko- wymi Centers for Disease Control, okoio 20 milionów Amerykanów corocznie kontaktuje się z którąś z chorób przenoszonych drogą płciową. Inne bardziej ostrożne szacunki mówią o 12 milionach. W badaniu przeprowadzonym w Allan Guttmacher Institute we wczesnych latach 90. oceniono, że jedna piąta, innymi słowy ponad 50 milionów Amerykanów, cierpiała na którąś z chorób przenoszonych drogą płciową.

W jakim stopniu choroby przenoszone drogą płciową postarzają Cię? Statystycznie jedynie o 0.9 roku. Jednak te dane są mylące. Jeśli zetkniesz się z wirusem HIV, w ciągu jednej nocy możesz się postarzeć o całe lata. Mężczyzna w wieku 35 lat, który zetknął się z tym wirusem, postarza się w krótkim czasie wskutek choroby o dwanaście lat, a proces starzenia przyspieszony jest wraz z postępem choroby. Jego ryzyko zgonu jest podobne jak mężczyzny o wiele starszego. W świetle obecnych postępów w leczeniu AIDS możemy również stwierdzić wyraźną korelację pomiędzy stopniem przyspieszenia procesów starzenia a jakością opieki nad pacjentem. Inne choroby przenoszone drogą płciową stanowią raczej niedogodność, nie zaś zagrożenie życia, mogą one jednak na dłuższą metę prowadzić do szybszego starzenia się układu immunologicznego i sercowo-naczyniowego.

Leave a Reply