Zarażenie się wirusem HIV

Niestety, dane o związkach pomiędzy uprawianiem bezpiecznego seksu a starzeniem się są trudne do opracowania, częściowo dlatego że choroby przenoszone drogą płciową są tak różne. Jednym z najpoważniejszych problemów pojawiających się przy próbach ujęcia problemu chorób przenoszonych drogą płciową w kategoriach statystycznych jest to, że kompletnie niemożliwe jest przeprowadzenie badań nad zachowaniami seksualnymi w ramach próby kontrolowanej. Niemożliwe jest badanie z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, jak ma to miejsce w przypadku badań nowych leków. Przecież nie możemy połowie ludzi powiedzieć, by mieli liczne przypadkowe kontakty seksualne, a drugiej połowie polecić monogamię. Nawet nie możemy podzielić grupy monogamicznej na dwie podgrupy i części zalecić współżycie raz w tygodniu, drugiej zaś uprawianie seksu co dzień.

Co więcej, statystyka mówi nam tylko, jakie są ogólne tendencje. I tak, na przykład, choć choroby przenoszone drogą płciową są najczęstsze u ludzi przed trzydziestym piątym rokiem życia, mogą one przecież dotykać każdego. Czasem wskutek owdowienia lub po rozwodzie niektórzy z nas, w wieku czterdziestu czy pięćdziesięciu lat, ponownie zaczynają chodzić na randki. Jeśli dotyczy to Ciebie – postępuj bezpiecznie. Nie ryzykuj zachorowania na którąś z chorób przenoszonych drogą płciową.

Oczywiście, najpoważniejszym zagrożeniem jest zarażenie się wirusem HIV, a to dlatego, że AIDS jest chorobą śmiertelną, której jeszcze nie potrafimy wyleczyć. Mimo że nowe i lepsze leki sprawiły, iż wielu zarażonych wirusem przez całe lata żyje bez objawów choroby to wy- daje się obecnie, że leki jedynie odwlekają moment, kiedy infekcja przejdzie w chorobę pełnoobjawową: nie zapobiegają zachorowaniu na AIDS. Co więcej, odwlec fazę pełnoobjawową udaje się jedynie u tych pacjentów, którzy ściśle przestrzegają zaleceń lekarskich. A leczenie jest trudne i kosztowne. Jeśli sądzisz, że w przeszłości mogłeś być narażony na kontakt z osobą zakażoną lub zmieniasz partnerów seksualnych, warto zdecydować się na przeprowadzenie testu wykrywającego infekcję wirusem HIV. Gdy uważasz, że zetknąłeś się z wirusem, podjęcie wczesnego leczenia może zapobiec stałej infekcji (wczesne, to znaczy takie leczenie, które zostanie rozpoczęte w ciągu godziny do czterech od kontaktu).

Leave a Reply