Melatonina: wpływ na aktywność seksualną cz. III

Do przeszłości należą dni. kiedy ludzie żyli w harmonii ze środowiskiem. Przestaliśmy honorować prawa natury. Pstryknięcie przełącznikiem sprawia, że mroki nocy zostają zalane potokami sztucznego światła. Nasze domy i miejsca pracy są wyposażone w klimatyzatory, centralne ogrzewanie i wentylatory. Te wszystkie nowoczesne urządzenia z pewnością podniosły jakość naszego życia. Niektórzy naukowcy wiążą wzrost płodności w krajach Zachodniej Europy i Ameryki Północnej z ingerencją człowieka w środowisko, które stworzyła dla nas natura. Jesteśmy odcięci od zjawisk i sygnałów przyrody, i moż liwe, że właśnie dlatego zapomnieliśmy o naszych naturalnych cyklach rozrodczych.

Jak już powiedzieliśmy, u wielu zwierząt ilość wydzielanej melatoniny zależy od długości pory roku i dnia. Badania przeprowadzone na ludziach dowiodły jednak, że u mężczyzn zjawisko to nie występuje. W ciągu całego roku ich poziom melatoniny nie ulega zmianom. Inaczej wygląda to u kobiet. Ich poziom melatoniny zależy od pory roku. Ostatnie badania wskazują, że szyszynki kobiet wytwarzają mniej melatoniny latem, kiedy dnie są długie, a więcej zimą, gdy dnie są krótkie. Naukowcy odkryli ponadto, że mężczyźni bardziej niż kobiety są narażeni na zakłócenia swoich naturalnych cykli życiowych, kiedy zostaną poddani działaniu sztucznego światła. Jak dotąd nie potrafimy wyjaśnić różnic w ilościach melatoniny wytwarzanej u obu płci, ale możemy przypuszczać, że większe rozmiary szyszynek u kobiet mogą pełnić ochronną funkcję, pomagając im lepiej dostosowywać się do swoich naturalnych cykli.

Leave a Reply