Uśmiech, proszę: miej zdrowe zęby i zdrowe serce

Jeśli spytasz mnie, co plasuje się na pierwszych miejscach wśród stanów przydających Ci wieku, odpowiedziałbym, że blisko szczytu listy plasuje się sztuczna szczęka. We wszystkich kreskówkach i we wszystkich stereotypowych wyobrażeniach typowy „starzec” ma sztuczną szczękę. Utrata zębów z powodu próchnicy czy też innych chorób powoduje, że czujemy się bardzo staro, niemal nic nie jest w stanie nas tak bardzo postarzeć. I nie można powiedzieć, by ten nasz osąd nie miał realnych podstaw. Choroby zębów i ich utrata sprawiają nie tylko, że czujemy się staro, ale to nas istotnie postarza. W rzeczywistości choroba przyzębia może sprawić, że do prawdziwego wieku musimy sobie dopisać ponad 3.4 roku.

W dwóch dużych badaniach i kolejnym, nieco mniejszym, potwierdzono że obecność lub brak próchnicy zębów nie ma istotnego wpły- wu na ogólny stan zdrowia, nie ma też wpływu na długość życia, choć próchnica sprzyja szybkiej utracie uzębienia. Choroba dziąseł, a konkretnie zapalenie dziąseł lub też choroba przyzębia, która może zniszczyć kości szczęki i żuchwy – te dwie jednostki chorobowe już przyspieszają tempo starzenia. Wykazano w badaniach, że obecność chorób przyzębia, która jest najczęstszą przyczyną chorób uzębienia u ludzi, wyraźnie skraca życie. Wyniki najlepiej przeprowadzonego badania, które dokonano w Emory University oraz z Centers for Disease Control, wskazują, że w grupie ludzi z zapaleniem dziąseł i zapaleniem przyzębia zgony stwierdza się o 23-46% częściej, niż w grupie ludzi wolnych od tej choroby. Jeśli przetłumaczymy te dane na stosowane przez nas kryteria, to okaże się, że te choroby postarzają nas w istocie o 3.4 roku. Czemu? Można je powiązać z większą częstością chorób układu sercowo-naczyniowego, podobnie jak ze zwiększonym ryzykiem zgonu z innych powodów, na przykład infekcyjnych. I przeciwnie, jeśli jesteś wolny od chorób przyzębia, masz organizm młodszy o 6.4 roku od typowej osoby w tym samym co Ty wieku metrykalnym. W tabeli 5.3 przedstawiono wpływ tych chorób na prawdziwy wiek.

Leave a Reply