Możliwe przebiegi krzywej starzenia – kontynuacja

Po to, by zrozumieć, co kryje się za liczbami, przyjrzyj się przykładowi z realnego życia – jaki jest wpływ palenia na spodziewaną długość życia. Badania statystyczne wykazują, że średnia spodziewana długość życia to siedemdziesiąt siedem lat u mężczyzn i osiemdziesiąt trzy lata u kobiet. W liczbach tych zawarto także wszelkie dane o ludziach, którzy zmarli przedwcześnie z powodu palenia tytoniu. Jeśli z danych całej populacji usuniesz te, które pochodzą od palaczy tytoniu, okaże się, że spodziewana średnia długość życia wyraźnie jest większa. Zatem – możemy stwierdzić, że osoby palące żyją krócej i mają więcej kłopotów natury zdrowotnej niż osoby, które nie palą. Możemy także stwierdzić, że osoby, które nie palą, żyją dłużej. Grupa RealAge w obliczeniach prawdziwego wieku danej jednostki – z uwzględnieniem faktu, czy osoba ta paliła tytoń, czy nie – brała pod uwagę zarówno odsetki osób przeżywających dziesięć lat w obu grupach, jak i średni przewidywany czas przeżycia dla osoby palącej i niepalącej. Po oszacowaniu ryzyka, jakie wiąże się z paleniem tytoniu i przekształceniu go na prawdopodobieństwo przeżycia dziesięciu lat, doszliśmy do wniosku, że lata palenia skracają życie, zaś lata nie- palenia wydłużają je. Stosowaliśmy identyczną procedurę dla najrozmaitszych zachowań i stanów, a używając złożonych procedur statystycznych udało nam się połączyć liczby będące pochodną poszczególnych zachowań w jeden wspólny wynik, który odzwierciedla Twój prawdziwy wiek.

Leave a Reply